Nowa Strategia Rozwoju Gminy Sanok na lata 2021-2027. Mieszkańcu Twój głos ma znaczenie!

Szanowni Mieszkańcy;

Gmina Sanok przystępuje do opracowania kluczowego gminnego dokumentu planistycznego tj. “Strategii Rozwoju Gminy Sanok na lata 2021-2027”.
Strategia Rozwoju Gminy jest dokumentem, który wskazuje kierunki rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego gminy, pozwala sięgnąć po środki finansowe na ważne projekty m.in. z zakresu szeroko pojętej infrastruktury społecznej w nowej perspektywie unijnej, a co więcej za pomocą przeprowadzonych konsultacji (ankiety) pozwala poznać najpilniejsze potrzeby mieszkańców.

W związku z powyższym, zwracam się do Państwa z prośbą o czynny udział w badaniu ankietowym...

Czytaj dalej

Dofinansowanie z Funduszu Solidarności dla Gminy Sanok na remont drogi “na Dolinki” w Załużu!

Pod koniec marca w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdzono Wykaz przedsięwzięć o przekazanie środków finansowych z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, zgodnie z którym Gmina Sanok otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 187 249,35 zł na realizację zadania pn. “Remont drogi “na Dolinki” dz. nr ew. 173/1, 173/2 w km 0+130 – 1+1800 w miejscowości Załuż”.

Czytaj dalej

Zmiana zaczyna się od nauczyciela. Trwa rekrutacja 2021/2022 do Szkoły Edukacji – rozpocznij bezpłatne studia podyplomowe.

Pandemia koronawirusa gwałtownie przyspieszyła zmiany w polskiej szkole i pokazała, jak ważną rolę odgrywają w tym procesie nauczyciele. Jak i gdzie przygotowywać pedagogów na wyzwania współczesności? Szkoła Edukacji PAFW i UW już po raz szósty otwiera program stypendialny właśnie dla przyszłych i już aktywnych nauczycieli – bo to od nich zaczyna się społeczna zmiana.

Czytaj dalej

Fundacja BGK ogłasza nabór wniosków w programie “Dzieci Kapitana Nemo”

„Dzieci Kapitana Nemo” to projekt historyczny dla dzieci i młodzieży od 10 do 18 lat, mający im przybliżać historie wybitnych i nie tak powszechnie znanych Polaków, którzy osiągnęli sukces naukowy, artystyczny czy biznesowy. Projekt może być realizowany w formie warsztatów, lekcji tematycznych, wystaw, gier terenowych, miejskich, planszowych itp.

Co chcemy osiągnąć:

Naszym celem jest przypomnienie sylwetek Polaków, których osiągnięcia, odkrycia czy wynalazki zrewolucjonizowały myśl ludzką i zmieniły postrzeganie świata. Niech ich sukcesy nie zostaną zapomniane, ale niech staną się przykładem i inspiracją dla młodych Polaków.

Czytaj dalej

Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”. Panie z KGW w Gminie Sanok do dzieła!

Piętnaście tysięcy złotych – tyle wynoszą nagrody główne w ogólnopolskich konkursach przygotowanych podczas wyjątkowego święta – Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”. Każde Koło Gospodyń Wiejskich może wziąć udział w dowolnej liczbie konkursów.

Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni” to ogólnopolskie, wyjątkowe wydarzenie, przygotowane by podkreślić jak ważne jest, by pielęgnować lokalną kulturę i tradycję. Festiwal ma na celu integrację, aktywizację i wsparcie lokalnych społeczności, promocję polskich produktów i dziedzictwa kulinarnego oraz wymianę międzypokoleniowej wiedzy, umiejętności i przekazanie tradycji młodszym pokoleniom.

Czytaj dalej

Harmonogram wywozu wielkogabarytów i elektrośmieci w Gminie Sanok

Szanowni mieszkańcy Gminy Sanok

od 30 marca 2021 r. trwa zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz elektrośmieci na terenie Gminy Sanok.

Szczegółowe informacje oraz terminy wywozu w linku:

GABARYTY marzec – kwiecień 2021

Czytaj dalej

Modernizacja stadionów sportowych w Strachocinie i w Niebieszczanach w ramach programu “Sportowa Polska 2021”

Gmina Sanok złożyła wniosek do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach programu “Sportowa Polska program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej edycja 2021”.
Złożony wniosek dotyczy modernizacji infrastruktury sportowej na terenie Gminy Sanok, a konkretnie modernizacji stadionów sportowych w miejscowościach Strachocina i Niebieszczany.

Czytaj dalej

Twój e-PIT 2020 czeka na Ciebie na e-US

Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała podatnikom ich zeznania roczne na podstawie posiadanych przez siebie danych.
W usłudze Twój e-PIT są najczęściej wypełniane zeznania roczne, czyli PIT-37 i PIT-38.
Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, mogą skorzystać z zeznań przygotowanych na formularzach PIT-28 i PIT-36 (rozliczenia udostępnione w usłudze trzeba jednak samemu będzie uzupełnić o dane dotyczące przychodów z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej).

Czytaj dalej

Wydłużenie czasu realizacji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 do 30 września 2021

Więcej informacji o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 dostępnych jest na stronie internetowej  https://spis.gov.pl/

Ponadto od 15 marca br. uzyskać je można dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99.

Czytaj dalej

Ochrona zabytków 2021- Gmina Sanok złożyła wniosek o dofinansowanie odnowy zabytkowego dworu w Pisarowcach

Gmina Sanok złożyła wniosek na realizację zadania pn. “Remont elewacji wraz z odnowieniem i uzupełnieniem elementów architektonicznych, poprawa funkcjonalności dworu wchodzącego w skład Zespołu dworsko-parkowego w Pisarowcach wzniesionego ok. poł. XIX w”. Wniosek złożono w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2021 – Ochrona Zabytków. Nabór wniosków dotyczył udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków planowane do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania.

Czytaj dalej

W dniu 31 marca 2021 r. o godz. 11:30 w Urzędzie Gminy Sanok miało miejsce otwarcie ofert na zakup pojazdu Mercedes-Benz, model MB 100 Diesel 2.6t. W przedmiotowym postępowaniu udział wzięło 2 oferentów.

INFORMACJA z otwarcia ofert

Czytaj dalej

Pełna informacja, wymagane doświadczenie oraz dokumenty:

Ogłoszenie Kierownika Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej o naborze na stanowisko głównego księgowego

Czytaj dalej

Od dziś można składać wnioski na świadczenie 500+ w formie papierowej

Czytaj dalej

1 kwietnia rusza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Czytaj dalej

Już niedługo możliwe pierwsze podłączenia budynków do sieci wodociągowej w Strachocinie!

Od września 2020 r. trwają prace przy budowie wodociągu w Strachocinie. Projekt swym zakresem obejmuje budowę wodociągu rozdzielczego wraz z przyłączami o łącznej długości prawie 20 km (ponad 15 km sieci wodociągowej i 4 km przyłączy wodociągowej). Obecnie mamy ok. 60% zaawansowania robót, w tym montaż zestawu hydroforowego w budynku szkoły. Trwają też próby ciśnieniowe, które to po pozytywnym wyniku umożliwią przejście do kolejnego etapu tj. przepłukania i dezynfekcji całej sieci. Pierwsze przewidywane podłączenie budynków nastąpi na przełomie najbliższych dwóch miesięcy tj. kwiecień-maj!

Czytaj dalej

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku WDK w Falejówce

Zakończono I etap robót związanych z rozbudową nadbudową i przebudową istniejącego budynku Wiejskiego Domu Kultury w Falejówce. Celem zadania inwestycyjnego był wzrost atrakcyjności miejscowości poprzez rozbudowę, modernizację oraz doposażenie Wiejskiego Domu Kultury wraz z remizą Ochotniczej Straży Pożarnej jako głównego miejsca i ośrodka życia kulturalno – społecznego mieszkańców miejscowości Zakres robót obejmował wykonanie prac podposadzkowych z ułożeniem warstwy posadzki cementowej, prac murarskich i tynkarskich (ułożenie płytek oraz malowanie ścian w pomieszczeniach WC), wykonanie instalacji elektrycznej z częściowym montażem osprzętu oraz częściowe wykonanie rurażu instalacji wod-kan. i C.O.
W zakresie zleconych prac znajdował się również montaż drzwi wewnętrznych przeciwpożarowych do kotłowni i wykonanie stolarki drzwiowej zewnętrznej. Kwota ww. robót wynosi 187 376,11 zł pochodząca ze środków budżetu Gminy Sanok. Na realizację pozostałego zakresu robót został złożony wniosek na dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czytaj dalej

Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Strachocinie ciąg dalszy

Początkiem marca rozpoczęto kolejny etap prac wykończeniowych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Strachocina.
W zakresie zleconych prac znajduje się m.in. wykonanie okładzin schodów na klatce schodowej i na korytarzu na piętrze, wykonanie balustrady, ułożenie płytek na posadzce i ścianach w pomieszczeniu socjalnym oraz w łazience. Planowana wartość przedsięwzięcia wynosi prawie 23 000 zł, a przewidywany termin zakończenia prac to połowa maja bieżącego roku.

 

Czytaj dalej

Działamy! Gmina Sanok otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 5 mln zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

W czwartek 25 marca br. ogłoszono listę beneficjentów rządowego programu wsparcia gmin górskich. W ramach naboru Gmina Sanok pozyskała dofinansowanie w wysokości 5 077 566,88 zł!
Kwota zostanie przeznaczona na realizację dwóch inwestycji: budowę szlaku pieszo-rowerowego Liszna-Tyrawa Solna o długości 4,7 km, w tym 2,6 km (przebudowa wraz z wykonaniem infrastruktury wypoczynkowej: wiata, stoły, ławy, kosze, a także tablice informacyjne) oraz przebudowę Gminnej Izby Pamięci w Strachocinie na Centrum Kultury i Tradycji Regionalnej – obiekt muzealny prezentujący industrialny i kulturowy dorobek Ziemi Sanockiej oraz zagospodarowanie terenu i wyposażenie multimedialno-wystawiennicze.
https://gminasanok.pl/gmina-sanok-zlozyla-wnioski-o-dofinansowanie-na-inwestycje-w-miejscowosciach-liszna-tyrawa-solna-oraz-strachocina/

Czytaj dalej

XXV Wystawa Wielkanocna w Gminie Sanok tym razem on-line

Pandemia zmienia wiele. Wyjątkiem nie była tegoroczna wystawa wielkanocna. Miłość do rękodzieła jednak zwyciężyła z przeciwnościami losu i 23 marca 2021 roku została otwarta jubileuszowa XXV Wystawa Wielkanocna w Gminie Sanok. Ze względu na niecodzienne okoliczności ma ona inną niż zazwyczaj formę – prace rękodzielników można podziwiać w internecie. Decyzja o jej organizacji była podyktowana nie tylko zamiłowaniem do sztuki, ale przede wszystkim stanowiła odpowiedź na potrzeby samych twórców, którzy mimo pandemii, nie ustają w pracy nad doskonaleniem swojego kunsztu artystycznego.

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Więcej czasu na złożenie wniosku o dofinansowanie na inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią

Do 29 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydłużyła termin składania wniosków o wsparcie na przeciwdziałanie ASF i powodziom.

Na finansowane z PROW 2014-2020 inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej do wykorzystania zostało blisko 200 mln zł. Wnioski o to wsparcie można składać jeszcze przez ponad miesiąc – do 29 marca 2021 r.
Przypomnijmy, że nabór skierowany jest do dwóch grup beneficjentów:

Czytaj dalej

Załatwiaj sprawy w ZUS bez wychodzenia z domu

W czasie ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa, dużym ułatwieniem jest załatwianie spraw przez internet.
Sprawy w ZUS również można załatwić bez konieczności wychodzenia z domu
.

Możesz umówić się np. na e-wizytę z ekspertem ZUS.

Czytaj dalej

Aktualna lista Jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa dla mieszkańców Powiatu Sanockiego

Szanowni Państwo

Poniżej udostępniamy zaktualizowaną listę Jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa dla mieszkańców Powiatu Sanockiego.

 

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU SANOCKIEGO

 

Czytaj dalej

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

 

Już 1 kwietnia rozpoczyna się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Na stronie https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/. została opublikowana lista pytań w NSP 2021.

Zachęcamy do zapoznania się z pytaniami, jakie będą zawarte w formularzu Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Fantastyczna wiadomość! Rusza budowa chodnika w Jurowcach

Mieszkańcy miejscowości Jurowce będą mieć chodnik!
W dniu 9 marca 2021 r. na mocy uchwały nr 257/5112/21 Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przyjął plan realizacji chodników w ciągach dróg wojewódzkich na 2021 rok. Na liście zadań do realizacji znalazł się chodnik w Jurowcach (przy drodze nr 886)
z dofinansowaniem w kwocie 100 000,00 zł.

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

 całemu Zarządowi na czele z Panem Marszałkiem Władysławem Ortylem
i Wicemarszałkiem Piotrem Pilchem oraz Radnemu Sejmiku Województwa Podkarpackiego Adamowi Drozdowi.

Czytaj dalej

Gmina Sanok wnioskuje o środki Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na remont dróg w Jędruszkowcach, Lisznej i Załużu

Do połowy lutego br. samorządy z województwa podkarpackiego mogły zgłaszać propozycje zadań realizowanych w ramach środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi mającej miejsce w czerwcu 2020 r. na terenie województwa podkarpackiego.
Za zasadne uznano jedynie te zadania, które dotyczą usuwania szkód powstałych w wyniku powodzi mających miejsce w dniach 7-29 czerwca 2020 roku. Środki z funduszu można przeznaczyć tylko na przywrócenie stanu zniszczonych dróg sprzed powodzi (z zachowaniem tych samych parametrów np. ta sama szerokość, rodzaj nawierzchni), a nie na ewentualne modernizacje.

W odpowiedzi na informację z Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Sanok przedstawiła 3 propozycje zadań do realizacji w ramach środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na łączną kwotę ponad 472 000,00 zł.

Czytaj dalej

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2021

Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (następca prawnym Agencji Nieruchomości Rolnych). Od 2018 roku współorganizatorem jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Partnerem strategicznym Konkursu jest Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Czytaj dalej

Zawodnik UKS Karate Kyokushin Kumite Niebieszczany Mistrzem Makroregionu Południowego!

13 marca 2021 w Bukownie odbyły się Mistrzostwa Makroregionu Południowego Karate Kyokushin. Klub UKS Karate Kyokushin Kumite Niebieszczany reprezentowali: Krzysztof Kot, Rafał Hajduk, Marcin Abram, Dawid Koczera, Seweryn Śliwianka, Krzysztof Rycyk i Damian Wojtuszewski. Po tytuł Mistrza Makroregionu Południowego w kategorii junior -60kg sięgnął Krzysztof Rycyk, który w pięknym stylu i z ogromną przewagą wygrał trzy walki.

Czytaj dalej

Czek na prawie 10 tysięcy złotych na realizację projektu “BIOOGRODY szansą dla przyrody” w Załużu!

Projekt Gminy Sanok pn. “BIOOGRODY szansą dla przyrody” z realizacją w miejscowości Załuż otrzymał dofinansowanie w ramach XI edycji konkursu Fundusz Naturalnej Energii, ogłoszonego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Głównym celem projektu Gminy Sanok jest wzrost świadomości społecznej na temat różnorodności biologicznej, edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów, a także wytworzenie modelowej infrastruktury będącej przykładem zachowania zrównoważonego ekosystemu.

Znaczna część dzieci, młodzieży i osób dorosłych nie posiada wystarczającej wiedzy w zakresie bioróżnorodności, a co za tym idzie nie zdaje sobie sprawy, że jej zachowanie daje czyste powietrze, wodę, dobrej jakości glebę i zapylanie upraw, ponadto pomaga walczyć ze zmianą klimatu, a także ogranicza skutki katastrof naturalnych. dodatkowo brakuje „modelowej infrastruktury” w postaci np. ogrodów sensorycznych, deszczowych lub kieszonkowych opartych o rodzime nieinwazyjne gatunki roślin, które doskonale zachowują bioróżnorodność obszaru. Te „naturalne enklawy” są bardzo skuteczną formą przekazu wiedzy w społeczeństwie ukazując jak niewiele trzeba zrobić, aby poprawić stan środowiska naturalnego.
W ramach realizacji projektu planujemy przeprowadzić 3 działania:

Czytaj dalej

Giełda rolno-towarowa WSCHÓD zaprasza!

Celem giełdy rolno-towarowej jest popularyzacja wśród mieszkańców i rolników, możliwości zbywania swoich produktów bez pośredników.
Giełda Wschód jest organizowana przy współpracy z Podkarpacką Izbą Rolniczą oraz Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Boguchwale i funkcjonuje od maja 2020 roku ciesząc się bardzo dużym zainteresowaniem.

Więcej szczegółów na stronie www.gieldawschod.pl

Czytaj dalej

“Piórem i Pazurem” – Uczennica ze Szkoły Podstawowej w Niebieszczanach w finale Ogólnopolskiego Konkursu Kaligraficznego!!

Kaligrafia to sztuka estetycznego i starannego pisania. Do perfekcji tę umiejętność opanowała uczennica Szkoły Podstawowej w Niebieszczanach- Zuzia Adamowska, która awansowała do finału Ogólnopolskiego Konkursu Kaligraficznego im. Janusza Korzeniowskiego „Piórem i pazurem”. Mała artystka wykonała pracę używając specjalnych przyborów do pisania, a samo przygotowanie zadania konkursowego zajęło jej ponad 3 godziny!

Gratulujemy !!!

Czytaj dalej

Wójt Anna Hałas dziękuje mieszkańcom Gminy Sanok za wyniki konsultacji społecznych

Czytaj dalej

Harmonogram zajęć na Orliku w Trepczy

Już jest!

Orlik w Trepczy ponownie otwarty !!

Dzieci i młodzież z terenu Gminy Sanok zapraszamy na zajęcia sportowe z animatorami 🙂

 

harmonogram-zajęć-Orlik-TREPCZA-marzec 2021.pdf

Czytaj dalej

Druzgocący sprzeciw! Mieszkańcy sołectw zmiażdżyli pomysł poszerzenia granic miasta Sanoka

W zakończonych w niedzielę wieczorem konsultacjach społecznych ponad 98% uprawnionych z 9 wsi Gminy Sanok opowiedziało się za pozostaniem w obecnych granicach administracyjnych.

Frekwencja wyniosła ponad 72%

Konsultacje w Gminie Sanok trwały od 15 lutego do 7 marca. Łącznie w głosowaniu wzięło udział 2851 mieszkańców z 3955 uprawnionych.

Czytaj dalej

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP organizowany jest przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zainicjowany przez Małżonkę Prezydenta RP – Agatę Kornhauser-Dudę, został objęty Jej Honorowym Patronatem.

Nadrzędnym celem Konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym.

Czytaj dalej

Pierwsza w Polsce anonimowa i darmowa platforma wsparcia dostępna w aplikacji mobilnej

GrupaWsparcia.pl to w pełni darmowy i anonimowy portal dla ludzi szukających pomocy i wzajemnego zrozumienia. Bezpieczna przestrzeń, gdzie wraz z innymi możesz walczyć z depresją, uzależnieniem i innymi życiowymi kryzysami. Od 1 marca 2021 roku z portalu GrupaWsparcia.pl można korzystać również za pomocą aplikacji mobilnej dostępnej w systemach Android i IOS. To kamień milowy w niesieniu pomocy w nowoczesny i niekonwencjonalny sposób.

Czytaj dalej

Komentarz Wójt Gminy Sanok Anny Hałas dotyczący wyników konsultacji społecznych w Gminie Miasta Sanoka

Czytaj dalej

Dofinansowanie z Funduszu Naturalnej Energii dla projektu w ZAŁUŻU

Tegoroczna edycja konkursu skupiała się wokół czterech tematów wybranych spośród 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals). Wnioskujący w swoich projektach odpowiadali na wyzwania związane ze zmianami klimatu, gromadzeniem i racjonalnym wykorzystaniem wody oraz oszczędzaniem energii i korzystaniem z jej alternatywnych źródeł. W ramach proponowanych działań bardzo często pojawiały się inwestycje wspierające małą retencję, tworzenie łąk kwietnych dla zapylaczy, a także eksperymentowanie z użyciem pomocy dydaktycznych, które umożliwiają w praktyczny i bezpośredni sposób zwiększyć świadomość ekologiczną dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Czytaj dalej

Gmina Sanok otrzymała dofinansowanie w projekcie “Lokalny Animator Sportu 2021” na zajęcia na Orlikach w Prusieku i w Trepczy!

1676 Boisk Orlik i 2506 Animatorów, którzy będą na nich prowadzić zajęcia. Tak wyglądają liczby projektu Lokalny Animator Sportu w roku 2021.
Do udziału w projekcie aplikowało 1818 Orlików. Wnioski złożone przez Gminę Sanok na Orliki w Prusieku i w Trepczy znalazły się na liście szczęśliwców, które spełniły wszystkie wymogi formalne zgodne z regulaminem projektu i otrzymały dofinansowanie!

Czytaj dalej

Wywiad z sekretarzem generalnym Związku Gmin Wiejskich RP nt. poszerzania granic miast kosztem gmin wiejskich

Szanowni Państwo 
zapraszamy do wysłuchania fragmentów wywiadu
z
Sekretarzem Generalnym Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.
Jakie przesłanie dla mieszkańców Gminy Sanok ma Sekretarz Generalny Leszek Świętalski ???

 

Pełna wersja wywiadu „O SUWERENNOŚCI GMIN WIEJSKICH W POLSCE” dostępna tutaj : WYWIAD
Czytaj dalej

Wywiad z władzami wiejskiej Gminy Sanok – przedstawiamy fakty i obalamy mity

Szanowni Państwo

Zapraszamy do obejrzenia dwóch części wywiadu
z wójt Gminy Sanok Anną Hałas oraz zastępcą wójta Pawłem Wdowiakiem – fakty i mity
związane z przyłączeniem 9 wsi do Sanoka.

 

 

I cz. wywiadu “Grzechy sanockiej władzy”, z którego dowiesz się m.in:

🔸 Jak wyglądały rozmowy z burmistrzem?
🔸 Ile tak naprawdę dzieci ze wsi chodzi do miejskich szkół?
🔸 Ile pieniędzy z subwencji przechodzi do miasta?
🔸 Ile gmina płaci miastu za dzieci, które chodzą do żłobków i przedszkoli?

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Gmina Sanok złożyła wnioski o dofinansowanie na inwestycje w miejscowościach Liszna, Tyrawa Solna oraz Strachocina

Do 12 lutego gminy górskie mogły wnioskować o środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na inwestycje związane z usługami turystycznymi- na zakupy inwestycyjne lub inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznymi.
Zgodnie uchwałą nr 102 Rady Ministrów z 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Program pomocy wynosi 1 mld zł.

Czytaj dalej

Honorowa srebrna odznaka dla Wójt Gminy Sanok Anny Hałas

W niedzielne popołudnie (21.02) w Kaplicy Św. Maksymiliana (przy I LO) w Sanoku została odprawiona harcerska msza św. w intencji harcerzy ZHP z racji przypadającego 22 lutego Dnia Myśli Braterskiej.
To szczególna data przypominająca o więzi braterstwa i przyjaźni łączącej wszystkie skautki oraz wszystkich niezależnie od pochodzenia, koloru skóry, czy wyznania na całym świecie. Harcerstwo to piękna idea krzewiona na terenie całego kraju od ponad stu lat.  To więź i patriotyzm lokalny, który jest szczególnie widoczny na naszym terenie. W nawiązaniu do powyższej idei Hufiec ZHP Ziemi Sanockiej przyznaje honorowe odznaki osobom szczególnie zasłużonym.

Czytaj dalej

Gmina Sanok złożyła wnioski o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania covid-19 dla gmin popegeerowskich

Wsparcie gmin popegeerowskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na sfinansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w gminach, w których funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, w wysokości od 50 tys. zł do 5 mln zł.
We wspomnianym naborze Gmina Sanok złożyła 3 wnioski o uzyskanie środków z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach: Bykowce, Stróże Wielkie i Pakoszówka.

Czytaj dalej

Remont pomieszczenia w budynku OSP w Mrzygłodzie

W budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrzygłodzie przeprowadzono remont pomieszczenia z przeznaczeniem na łazienkę. W ramach prac wykonano instalację elektryczną, instalację wodno-kanalizacyjną z doprowadzeniem wody z nowej studni, montaż pompy i hydroforu. Skuto stare i położono nowe tynki oraz wylewkę, ułożono płytki na ścianach i na posadzce oraz wykonano sufit z płyt GK. Ponadto wykonano biały montaż tj. podłączenie urządzeń sanitarnych (WC, umywalka i natrysk) i wstawiono drzwi do pomieszczenia.

Całkowity koszt zadania wynosi 22 732,00 zł. Dzięki realizacji tej inwestycji zwiększył się komfort korzystania z remizy przez strażaków-ochotników w Mrzygłodzie.

Czytaj dalej

KRUS we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla dzieci!

Placówka Terenowa KRUS w Sanoku zaprasza uczniów wiejskich szkół podstawowych (klasy od 0 do 8) do udziału w XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci przebiegającym pod hasłem:

Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.

Czytaj dalej

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XIII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

Czytaj dalej

Czytaj dalej

W WDK w Łodzinie i Strachocinie powstały pomieszczenia chłodnicze

W Wiejskich Domach Kultury w Łodzinie i w Strachocinie (gmina Sanok) powstały pomieszczenia chłodnicze. Pomieszczenia te wydzielone z płyty warstwowej, składają się z dwóch niezależnych komór. Po wstawieniu do wnętrza regałów będą służyć przechowywaniu gotowych potraw, ciast, napojów i innych produktów spożywczych podczas różnego rodzaju uroczystości rodzinnych m.in. chrzcin czy wesel.

Czytaj dalej

 

Informacja o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze KIEROWNIK DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RACZKOWEJ

 

 

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Wsparcie Gminy Sanok w Programie CZYSTE POWIETRZE

Gmina Sanok podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Rzeszowie w zakresie realizacji rządowego programu CZYSTE POWIETRZE.

Mieszkańcy Gminy Sanok chcący skorzystać z programu CZYSTE POWIETRZE uzyskają w Urzędzie Gminy Sanok niezbędną pomoc:

Czytaj dalej

Dotyczy składania wniosków 500+

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Budowa prawie 30 km sieci kanalizacji sanitarnej w Dolinie Sanu nie zwalnia tempa

Gmina Sanok konsekwentnie realizuje budowę sieci kanalizacji sanitarnych na terenie swoich miejscowości. Po zrealizowaniu w ostatnich latach budowy kanalizacji sanitarnej w Tyrawie Solnej oraz w Mrzygłodzie, rozpoczęto prace związane z podłączeniem kolejnych trzech miejscowości tj. Hłomczy, Łodziny i Dobrej.
Na obecną chwilę zrealizowano już ok. 70% sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hłomcza, gdzie podłączenie pierwszych budynków planowane jest na II kwartał bieżącego roku, po uzbrojeniu sieci w przepompownie ścieków. Równolegle trwają prace związane z podłączeniem do kanalizacji miejscowości Dobra oraz Łodzina. 

Czytaj dalej

Kolejne znaczące inwestycje na terenie Gminy Sanok

Gmina Sanok dbając o dynamiczny i stały rozwój, w ramach naboru Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych złożyła wnioski o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego na łączną kwotę 17 253 140, 48 zł brutto. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

 

Czytaj dalej

Oświadczenie władz Gminy Sanok dotyczące poszerzenia granic miasta Sanoka

 

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Lista jednostek nieodpłatnej pomocy (poradnictwa) dla mieszkańców powiatu sanockiego

Szanowni Państwo

Poniżej znajduje się LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU SANOCKIEGO udzielających porad psychologicznych i prawnych:
w szczególności z zakresu pomocy społecznej, prawa rodzinnego, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem czy w sprawach przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

 

lista-jednostek-nieodplatnego-poradnictwa-na-terenie-powiatu-sanockiego-2021-21.pdf

Czytaj dalej

Zielone światło dla budowy chodnika w Bykowcach

W dniu 12.01.2020r. przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad: Sylwester Chanowski – Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem o/Rzeszów, Piotr Janus – Kierownik Rejonu Lesko spotkali się terenie z przedstawicielami Gminy Sanok: Pawłem Wdowiakiem – Zastępcą Wójta, Łukaszem Mendyką – Kierownikiem Referatu Inwestycji i Elżbietą Kurzawą – sołtys miejscowości Bykowce. Celem spotkania była wizja lokalna związana z przygotowaniem do realizacji budowy chodnika oraz zatok autobusowych przy drodze krajowej nr 28 w miejscowości Bykowce. Zadanie przewiduje realizację chodnika o długości ponad 2,5 km wraz z budową zatok autobusowych oraz oświetlonych przejść dla pieszych. Przeprowadzona analiza terenu pozwoli, na obecnych etapie, przygotować Program Inwestycji dla w/w zadań, a docelowo umożliwi ogłoszenie przetargu w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Według uzyskanych informacji może to nastąpić jeszcze w IV kwartale bieżącego roku.

Czytaj dalej

Od stycznia 2021 r. zmiana głównego rachunku bankowego w Gminie Sanok!

Czytaj dalej

Trwa przebudowa drogi gminnej Mrzygłód-Zagródki-Końskie

Trwają prace związane z realizacją zadania pn.: “Przebudowa drogi gminnej nr 117369R Mrzygłód – Zagródki – Końskie w miejscowościach Mrzygłód oraz Hłomcza” realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zakres prowadzonych prac obejmuje rozbiórkę starej nawierzchni, wzmocnienie istniejącego podłoża, wykonanie warstw podbudowy i położenie nowej warstwy bitumicznej, przeprowadzenie robót ziemnych, wykonanie odwodnienia oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Czytaj dalej

Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na obsługę Gminnego PSZOK w Pisarowcach

W dniu 8 stycznia 2021 r. w urzędzie Gminy Sanok miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym pn. “Obsługa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pisarowcach”.

INFORMACJA z otwarcia ofert

W przedmiotowym postępowaniu wziął udział 1 oferent. Obecnie trwają prace komisji przetargowej polegające na badaniu i weryfikacji złożonej oferty. Przedłożona oferta musi spełniać wszystkie wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na sfinansowanie w/w zamówienia Gmina Sanok zamierza przeznaczyć 328 000,00 zł.

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Dom Pomocy Społecznej w Raczkowej – trwają intensywne prace końcowe

W połowie grudnia 2020 r. zakończyły się prace budowlane związane z powstaniem Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej. Zakończenie budowy zgłoszono do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, a odpowiednie służby przeprowadziły już wymagane odbiory techniczne.
Nadal trwa wyposażanie wnętrza obiektu – gotowa jest kaplica, dostarczono sprzęt gastronomiczny i medyczny oraz wyposażenie pokoi i pomieszczeń pomocniczych.

Czytaj dalej

Nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Gminie Sanok na 2021 r.

Szanowni Państwo

Nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Gminie Sanok wraz z ulotką informacyjną “jak segregować odpady”
dostępny jest w Urzędzie Gminy Sanok ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok
lub bezpośrednio do pobrania TUTAJ.

 

 

JUŻ WKRÓTCE !

planowane jest uruchomienie usługi w aplikacji ECO Harmonogram, która wskaże Państwu wiele ciekawych funkcji i ułatwi pozyskanie informacji dotyczących gospodarowania odpadami na terenie Gminy Sanok.

 

Czytaj dalej

Wykonano nową nawierzchnię na drodze “w kierunku domków letniskowych” w ZAŁUŻU

W ramach otrzymanej za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego dotacji celowej z budżetu państwa, Gmina Sanok wykonała zadanie pn.: „Remont drogi nr 117427R „w kierunku domków letniskowych” w miejscowości Załuż w km 0+700 – 1+300”. Realizowane zadanie obejmowało remont nawierzchni uszkodzonej w wyniku powodzi. Przyjęta technologia polegała na mechanicznym wykonaniu warstwy kruszywa łamanego zagęszczanego mechanicznie. Nową nawierzchnię położono na długości 600 mb.

Czytaj dalej

Zakończono remont drogi “Na Białą Górę” w miejscowości Trepcza i Międzybrodzie

Zakończono prace związane z realizacją inwestycji pn. „Remont drogi “Na Białą Górę” w miejscowości Trepcza oraz Międzybrodzie w km 0+000 – 2+000″. Wykonanie zadania było możliwe dzięki dotacji celowej w wysokości 214 047,00 zł pozyskanej z budżetu państwa w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Całość inwestycji wyniosła 305 781,73 zł.

Czytaj dalej

Trwa remont Wiejskiego Domu Kultury w JUROWCACH

Gmina Sanok sukcesywnie remontuje Wiejskie Domy Kultury na swoim terenie. Modernizacja WDK-ów ma ogromne znaczenie dla rozwoju kultury, twórczości ludowej i tradycji lokalnej społeczności naszej gminy.
Już niedługo kolejny WDK tym razem w Jurowcach zyska nowy, atrakcyjny wygląd!

Pod koniec ubiegłego roku rozpoczęto prace związane z remontem oraz modernizacją tego budynku.

Czytaj dalej

EtnoPolska 2021- rusza nabór wniosków!

Program ma na celu tworzenie warunków dla popularyzacji kultury ludowej. Celem programu jest również upamiętnianie polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym. Preferowane są działania realizowane w miejscowościach liczących nie więcej niż 50.000 mieszkańców.

 

EtnoPolska

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Start projektu „Naftowa kolebka Europy: zapomniana historia Polski i Ukrainy”.

 

Czytaj dalej

30 marca upłynie termin zgłoszenia do VII Ogólnopolskiego Konkursu Edukacji Ekologicznej dla dzieci – Mistrz Recyklingu i Przyjaciele 2021

Drodzy uczniowie szkół podstawowych
spieszcie się !

Tylko do końca marca można wziąć udział w VII Ogólnopolskim Konkursie Edukacji Ekologicznej dla dzieci – Mistrz Recyklingu i Przyjaciele 2021

Czekają cenne nagrody !!! 🙂

Czytaj dalej

Wsparcie finansowe z Funduszu Sprawiedliwości dla 6-ciu jednostek OSP w Gminie Sanok

Dziś rano w Urzędzie Gminy Sanok Poseł na Sejm RP Piotr Uruski wraz z Wójt Gminy Sanok Anną Hałas oraz zastępcą Wójta Pawłem Wdowiakiem przekazali mundury bojowe dla strażaków ratowników z 6-ciu jednostek OSP z terenu Gminy Sanok tj. Mrzygłód, Dobra, Kostarowce, Falejówka, Raczkowa i Pakoszówka.
Każdego roku Gmina Sanok zabezpiecza w swoim budżecie środki finansowe na wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Na terenie gminy działa ich 17-cie. Strażacy ochotnicy niosą pomoc mieszkańcom w różnych sytuacjach zagrożenia utraty mienia, zdrowia lub życia, w czasie pożarów, powodzi, wypadków drogowych i innych zdarzeń. Mundury często ulegają zniszczeniu, narażając tym samym  strażaków ratowników na utratę zdrowia lub życia, dlatego uzyskane wsparcie jest tak ważne.

Czytaj dalej

Koniec problemów z segregacją odpadów, brakiem harmonogramu wywozu śmieci i wiele innych z aplikacją ecoharmonogram.pl!

Eco Harmonogram jest aplikacją ułatwiającą mieszkańcom dostęp do harmonogramu wywozu odpadów. Usługa zwiększa również świadomość mieszkańców w zakresie segregacji odpadów czym realnie przyczynia się do zwiększania współczynnika sortowania odpadów w gminie. Usługa Eco Harmonogram w całej Polsce dostępna jest od 4 lat, a do korzystania z niej przyłączyło się już wiele dużych miast, małych gmin, a także firm wywozowych.
Gmina Sanok wychodząc naprzeciw problemom związanym z segregacją odpadów, podpisała umowę współpracy z usługą i przystępuje do korzystania z aplikacji! Jednocześnie zachęcamy naszych mieszkańców również do zainstalowania i korzystania z ecoharmonogram.pl!

Czytaj dalej

Uroczyste przekazanie motopompy szlamowej dla OSP w Hłomczy

W dniu 21 grudnia br. Poseł na Sejm RP Piotr Uruski wraz z Wójtem Gminy Sanok Anną Hałas oraz zastępcą Wójta Pawłem Wdowiakiem przekazali motopompę szlamową HONDA z wężem ssawnym dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Hłomczy. Na zakup sprzętu Gmina Sanok pozyskała dofinansowanie w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Czytaj dalej

Przekazanie drona z kamerą termowizyjną dla OSP Niebieszczany

W dniu 21 grudnia br. Poseł na Sejm RP Piotr Uruski wraz z Wójtem Gminy Sanok Anną Hałas oraz zastępcą Wójta Pawłem Wdowiakiem przekazali drona z kamerą termowizyjną jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w NIEBIESZCZANACH.
Sprzęt został zakupiony przez Gminę Sanok w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Dron z termowizją posłuży w szczególności Sekcji Ratowniczo-Poszukiwawczej działającej w strukturach OSP KSRG Niebieszczany, która to uczestniczy w poszukiwaniu osób zaginionych w terenie otwartym.

Czytaj dalej

GAZ-SYSTEM zrealizował zdalnie WARSZTATY EDUKACYJNE 2020 dla młodzieży

KOMUNIKAT PRASOWY_GAZ-SYSTEM zrealizował zdalnie WARSZTATY EDUKACYJNE 2020 dla młodzieży

 

 

 

Czytaj dalej

Nowy chodnik w miejscowości Trepcza

Piesi mogą korzystać z kolejnej części nowego chodnika na terenie Gminy Sanok.
Tym razem dotyczy to miejscowości Trepcza, gdzie wybudowano ok. 250 m nowego ciągu dla pieszych. Zadanie zrealizowano w ramach inwestycji polegającej na “przebudowie drogi powiatowej  nr 2217R Jurowce – Trepcza na odcinku 3+707 – 3+955 km w miejscowości Trepcza”.

Czytaj dalej

Nowy chodnik w Czerteżu

W ramach współpracy z Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich zrealizowano zadanie pn. “Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz-Sanok, polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 28+624-28 785 strona lewa w m. Czerteż”.
W ramach ww. zadania powstał chodnik dla pieszych o długości ok. 160 mb łączący budynek Szkoły Podstawowej w Czerteżu z drogą wewnętrzną w km 28+600.

Czytaj dalej

Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Urzędu Gminy Sanok

Historia zaczyna się w Betlejem – mieście, w którym ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus Chrystus. W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień.
To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.

W dniu dzisiejszym, dzięki harcerzom Hufca Ziemi Sanockiej Betlejemskie Światło Pokoju dotarło także do Urzędu Gminy Sanok. Światło to jest znakiem pokoju, poświadczeniem wzajemnego zrozumienia i symbolem pojednania między narodami. Dzięki tradycji przekazywania światła dzielimy się radosną nowiną i krzewimy największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju. Dziękujemy za ten cenny dar.

Czytaj dalej

Wsparcie finansowe z Funduszu Sprawiedliwości dla OSP w Hłomczy

Gmina Sanok pozyskała dofinansowanie w wysokości  9 900 zł w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.
Otrzymane środki przeznaczono na zakup motopompy szlamowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Hłomczy.

Straż pożarna jest jedną z pierwszych służb wzywanych na miejsce zdarzenia. Aby skutecznie ratować życie i mienie ludzkie powinna posiadać wysoce specjalistyczny sprzęt. Motopompa szlamowa to niezwykle wydajne urządzenie, które pozwala na wypompowanie wody czy zanieczyszczeń powstałych na skutek lokalnych podtopień i powodzi.

Zakup tego urządzenia dla OSP w Hłomczy niewątpliwie zwiększy ogólną wartość bojową jednostki,  usprawni działania gaśnicze i ratownicze, a przede wszystkim zwiększy po...

Czytaj dalej

To już ostatnia prosta! Wiosną wielkie otwarcie Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej

Zakończono prace budowlane związane z powstaniem Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej. Obecnie trwają ostateczne rozliczenia i odbiory techniczne wykonanych prac. Jednocześnie prowadzone są prace porządkowe wewnątrz budynku oraz zagospodarowanie terenu na zewnątrz m.in. równanie terenu, obsadzanie zielenią, montaż małej architektury i ogrodzenia z bramami wjazdowymi na teren kompleksu. Na bieżąco dostarczane jest wyposażenie obiektu m.in. sprzęt i wyposażenie gastronomiczne, większość wyposażenia kaplicy oraz część umeblowania pokoi i pomieszczeń pomocniczych. Sukcesywnie dowożone są meble oraz łóżka, a w najbliższym czasie oczekujemy również dowozu reszty wyposażenia medycznego. W tym tygodniu planowane jest podpisanie umowy na dostawę i montaż mebli do całości obiektu obejmujący m.in. szafy, pawlacze, stoły, krzesła, biurka i meble wypoczynkowe.

Dalszy etap przewiduje dostawę sprzętu gospodarczego, elektronicznego oraz tekstylnego. Liczymy, że w marcu-kwietniu obiekt będzie już gotowy do przyjęcia pierwszych pensjonariuszy – mówi Wójt Gminy Anna Hałas.

Czytaj dalej

Lokalna Grupa Działania ZIELONE BIESZCZADY zaprasza na spotkanie informacyjne nt. naboru wniosków

Lokalna Grupa Działania “Zielone Bieszczady” zaprasza na spotkania szkoleniowo-informacyjne dotyczące konkursu grantowego  (II grant dla NGO– konkurs dla organizacji pozarządowych z zakresu: Zachowanie dziedzictwa lokalnego, Przedsięwzięcie: przygotowanie i wydanie materiałów promujących obszar LSR), pełna treść ogłoszenia została upubliczniona 11.12.2020 na naszej www w zakładce Nabory.

Termin i miejsce składania wniosków:

Od 31 grudnia 2020 r. do 21 stycznia 2021 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Limit dostępnych środków:
Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 144 751,00 zł.

Ocena tego naboru zaplanowana została na luty 2021. Oczywiście wszystko zależeć będzie od przebiegu samego naboru oraz jakości złożonych wniosków.

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Gmina Sanok otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych wspierający rozwój samorządów

3 mln zł dla Gminy Sanok!!!! Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart ogłosiła rozstrzygnięcia wniosków składanych do Funduszu Inwestycji Lokalnych. Decyzją Premiera Mateusza Morawieckiego Gmina Sanok otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 3 mln zł z przeznaczeniem na budowę gminnej sieci wodociągowej w miejscowości SANOCZEK.  To kolejny, ważny krok dla poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Sanok.

Czytaj dalej

Pomoc dla producentów trzody chlewnej którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z COVID-19

Wszystkie NIEZBĘDNE INFORMACJE oraz wnioski wraz z instrukcją ich wypełniania dostępne na stronie ARiMR TUTAJ

Czytaj dalej

Paczki Mikołajowe ruszyły w drogę do dzieci w Gminie Sanok :)

Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas rodzinnego ciepła, wzajemnej życzliwości, pomagania potrzebującym i dzielenia się dobrem.  W najbliższych dniach “pomocnicy” Św. Mikołaja odwiedzą dzieci z terenu Gminy Sanok, których rodziny objęte są pomocą społeczną i wręczą Im paczki świąteczne, przygotowane przez Gminę Sanok.

Mamy nadzieję, że te mikołajowe prezenty umilą dzieciom świąteczny czas, wywołają uśmiech na ich twarzach i sprawią, że te Święta będą weselsze!

Czytaj dalej

Wolne miejsca na wymianę kotłów pellet!

Gmina Sanok ogłasza nabór uzupełniający do projektu „Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o. i pieców” z unijnym dofinansowaniem do 85% kosztów kwalifikowanych.
Wymianie podlegają stare, tradycyjne piece na paliwo stałe (drewno, węgiel) na biomasę (pellet).

Czytaj dalej

Kolejne laptopy zakupione w ramach programu Zdalna Szkoła+ trafiły do uczniów z terenu Gminy Sanok

Gmina Sanok realizując na przełomie października i listopada br. projekt grantowy Zdalna Szkoła+ przekazała 55 laptopów wraz z zestawami słuchawkowymi szkołom z terenu Gminy. Projekt został zrealizowany w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, dofinansowany przez Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Zakupiony sprzęt trafił głównie do rodzin wielodzietnych, które w obecnej sytuacji pandemicznej nie mogą pozwolić sobie na zakup dodatkowego sprzętu i tym samym zapewnić każdemu dziecku dostęp do nauki zdalnej w jednym czasie. Komputery wraz z zestawami słuchawkowymi przekazano do Szkół Podstawowych w Kostarowcach, Pakoszówce, Strachocinie, Prusieku, Trepczy, Niebieszczanach, Srogowie Górnym, Mrzygłodzie, Dobrej, Załużu i Falejówce.

Projekt granto...
Czytaj dalej

Czytaj dalej

Kampania Samorządu Województwa Podkarpackiego pn. „Sadzenie drzew miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim”

Gmina Sanok wzięła udział w kampanii edukacyjnej pn.: „Sadzenie drzew miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim”.
Najważniejszym elementem tej kampanii jest sadzenie drzew miododajnych. Kampania już po raz szósty została zorganizowana przez Samorząd Województwa Podkarpackiego.

Więcej szczegółowych informacji o kampanii w linku poniżej:

 

https://www.podkarpackie.pl/index.php/rolnictwo/7891-coraz-wiecej-nowych-drzew-i-krzewow-miododajnych-na-podkarpaciu-dzieki-dzialaniu-samorzadu-wojewodztwa

Czytaj dalej

W ślad za pismem Wojewody Podkarpackiego Pani Ewy Leniart, zachęcamy mieszkańców do podjęcia poniższej inicjatywy

Czytaj dalej

Gminne Biblioteki ponownie otwarte!

Czytaj dalej

Wsparcie finansowe z Funduszu Sprawiedliwości dla OSP Niebieszczany

Gmina Sanok pozyskała dofinansowanie w wysokości 49 500 zł w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Otrzymane środki będą przeznaczone na wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebieszczanach w dron z kamerą termowizyjną. Prócz wykorzystania drona przy pożarach będzie bardzo pomocny w poszukiwaniu osób zaginionych w terenie otwartym.

W strukturach Jednostki OSP KSRG Niebieszczany, jako jedynej na Podkarpaciu, funkcjonuje 12-osobowa Sekcja Ratowniczo- Poszukiwawcza, która posiada odpowiednie przeszkolenie, ukończone kursy z zakresu topografii oraz obsługi urządzeń GPS organizowane przez Wydział Szkoleń Specjalistycznych Grup Poszukiwawczych PSP w Nowym Sączu, szkolenia z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, a także ze Stowarzyszeniem Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT z Rzeszowa. Dzięki wykorzystaniu termowizji strażacy będą w stanie w bardzo dokładny sposób określić źródło pożaru, będą też mogli śledzić sytuację pożarową z powietrza.

Czytaj dalej

Nowe ogrodzenie wokół Wiejskiego Domu Kultury w Kostarowcach

Zakończono I etap prac związanych z budową ogrodzenia Wiejskiego Domu Kultury w Kostarowcach.
W ramach zadania wykonano całość ogrodzenia od strony drogi powiatowej Czerteż-Strachocina oraz wzdłuż drogi gminnej. Łącznie zostało wykonane 150 mb ogrodzenia wraz z montażem dwóch bram wjazdowych. Wykonane prace przy zabezpieczeniu terenu domu ludowego w Kostarowcach, umożliwią mieszkańcom sołectwa i całej Gminy Sanok bezpieczne korzystanie z obiektu i dodatkowo zabezpieczą teren przed wejściem osób nieuprawnionych. Koszt ogrodzenia wyniósł
46 800 zł brutto.

 

Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie międzyszkolnego konkursu „Listy dla Ziemi” w Gminie Sanok

W połowie października rozstrzygnięto międzyszkolny konkurs pn. „Listy dla Ziemi” zorganizowany przez Gminę Sanok. Była to już ósma edycja kampanii ekologicznej zorganizowanej przez Fundację Ekologiczną Arka. Tegoroczny konkurs został przeprowadzony w szkołach podstawowych zarówno publicznych jak i niepublicznych na terenie Gminy Sanok. Konkurs podzielono na trzy kategorie wiekowe:

 • kategoria I – przedszkole klasa „0”, I, II, III
 • kategoria II – kl. IV, V, VI
 • kategoria III – kl. VII, VIII

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Wystartował nabór w ramach rządowego programu KLUB edycja 2021

 

Szczegóły dotyczące naboru:    program KLUB edycja 2021

 

 

 

 

Czytaj dalej

Koło Gospodyń Wiejskich ze Strachociny na I miejscu w konkursie wojewódzkim „Koła ARiMR w sercu wsi”!

Poniedziałek 23 listopada br. to dzień podsumowania oraz ogłoszenia wyników konkursu dedykowanego Kołom Gospodyń Wiejskich pt. „Koła ARiMR w sercu wsi”. Konkurs polegał na nakręceniu kilkuminutowego filmu obrazującego sposoby wykorzystania przez dane Koło Gospodyń Wiejskich otrzymanej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej.
Celem konkursu było spopularyzowanie aktywnej działalności Kół Gospodyń Wiejskich na rzecz lokalnych społeczności wiejskich, promocja wsparcia z budżetu państwa i efektów udzielonej pomocy finansowej, zachęcenia do tworzenia nowych organizacji i rejestracji ich w Krajowym Rejestrze KGW.

Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie międzyszkolnego konkursu pn. „Makulatura oddana zieleń zachowana – Makulaturę oddaję drzewko dostaję”

Już kolejny raz Gmina Sanok zorganizowała konkurs dla uczniów szkół podstawowych publicznych i niepublicznych. Akcja przeprowadzona w dniach 16.09.2020 r. do 09.10.2020 r., we współpracy z Firmą TRANSPRZĘT Sp. z o.o. Sp. K. miała na celu uświadomienie dzieciom i młodzieży potrzeby wprowadzania powszechnego recyklingu surowców wtórnych. Poprzez zbiórkę makulatury ratujemy drzewa oraz przyczyniamy się do zmniejszenia kosztów produkcji nowego papieru. Ponadto zmieniamy przyzwyczajenia osób starszych i wyrabiamy w młodym pokoleniu nawyk segregacji odpadów w miejscach ich wytwarzania począwszy od rodzinnych domów i szkół.

Czytaj dalej

Umów wizytę w urzędzie skarbowym – nowa usługa KAS rusza w całym kraju

Od 16 listopada 2020 r. usługa „Umów wizytę w urzędzie skarbowym” i nowy model obsługi podatników jest już dostępny w całym kraju.
Załatwienie sprawy podczas bezpośredniej wizyty w urzędzie będzie możliwe po jej wcześniejszym umówieniu. Zwiększy to bezpieczeństwo podatników i komfort przy załatwianiu spraw.

Czytaj dalej

Marszałek Władysław Ortyl apeluje o solidarność

W tym pełnym wyzwań czasie, w którym żyjemy, wobec pandemii, która tak zmienia i niszczy nasz świat, najważniejsza jest ludzka solidarność, empatia i szacunek dla bliźnich – mówi gospodarz Podkarpacia, marszałek Władysław Ortyl, apelując o oddawanie osocza, które ratuje życie.

„Podziel się życiem” – tak akcję zachęcającą do oddawania przez ozdrowieńców osocza nazwała Regionalna Stacja Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie.

Apel skierowany jest do osób w wieku 18 – 65 lat, które przechorowały COVID -19 i zostały wyleczone, bądź przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-COV-2.

Regionalna Stacja Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie prosi o kontakt telefoniczny pod numerem 17 867 26 71 lub 17 8672030 wew. 58 lub 39, albo o kontakt mailowy na adres ozdrowieniec@rckk.rzeszow.pl. Wszystkie szczegóły dotyczące akcji oddawania osocza przez ozdrowieńców znajdą Państwo na stronie www.rckk.rzeszow.pl.

Czytaj dalej

TUtoriale REGIONALNE: Magia Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy – nasza tradycja, nasze korzenie, nasza tożsamość

„TUtoriale REGIONALNE– z tradycją w nowoczesność” to projekt realizowany przez Lokalną Grupę Działania Dolina Sanu przy dofinansowaniu z budżetu Województwa Podkarpackiego. To piąty ostatni tutorial, który powstał w Multimedialnym Centrum Edukacyjno-Kulturalnym w Stróżach Małych w Gminie Sanok.

 

 • Jak dawniej obchodzono Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocne?
 • Jakie tradycje z dawnych lat przetrwały do dzisiaj?
 • Jakie ozdoby choinkowe królowały w wiejskich chatach?
 • Jak własnoręcznie wykonać piękną palmę wielkanocną?

Tylko tutaj zobaczysz zwyczaje i obrzędy świąteczne kultywowane na naszym terenie.

Zapraszamy 🙂

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Kolejny tutorial już jest! Tym razem zespół muzyczno-obrzędowy PAKOSZOWIANIE przeniesie nas w sentymentalną podróż

„TUtoriale REGIONALNE– z tradycją w nowoczesność” to projekt realizowany przez Lokalną Grupę Działania Dolina Sanu przy dofinansowaniu z budżetu Województwa Podkarpackiego. To już czwarty z pięciu tutoriali, które powstały w Multimedialnym Centrum Edukacyjno-Kulturalnym w Stróżach Małych w Gminie Sanok.

Chcesz zobaczyć jak dawniej wyglądały tradycyjne żniwa? Dowiedzieć się czym jest powrósło, zatrwian, kosisko, kabłąk? Poznać tradycyjną gwarę z terenu Podkarpacia? W tym tutorialu poznasz zwyczaje i obrzędy podsanockiej wsi- OBRZĘD ŻNIW. Zapraszamy na piękną i sentymentalną podróż w odległe czasy 🙂

Czytaj dalej

Na zimowe wieczory pająk czy koronka? jokle czy fuczki? TUtaj REGIONALNE dla każdego coś dobrego. Raz zobaczysz-nie raz wrócisz!

Lokalna Grupa Działania Dolina Sanu przy dofinansowaniu z budżetu Województwa Podkarpackiego realizuje projekt pn. “TUtoriale REGIONALNE- z tradycją w nowoczesność”.
W ramach projektu w Multimedialnym Centrum Edukacyjno- Kulturalnym w Stróżach Małych w Gminie Sanok nagrano 5 tutoriali tematycznych:

 • Kuchnia regionalna- kulinarne tradycje (w tym oryginalne pierogi razowe z Lalina);
 • Rękodzieło regionu- bibuła/słoma (wykonywanie pająków ludowych);
 • Rękodzieło regionu- koronka;
 • Zwyczaje i obrzędy podsanockiej wsi- obrzęd żniw;
 • Zwyczaje i obrzędy podsanockiej wsi- obrzędy świąteczne (wielkanocny i bożonarodzeniowy).

Poniżej mały przedsmak tego, co niebawem w komplecie ujrzy światło dzienne 🙂
Usiądź wygodnie w fotelu i zacznij cieszyć się piękną polską tradycją naszego regionu…

Czytaj dalej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku zaprasza! Dołącz do akcji #WspierajSeniora i zgłoś chęć niesienia pomocy.

Przed zakażeniem koronawirusem powinniśmy szczególnie chronić osoby starsze. To dla nich powstał Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. Dzięki programowi osoby w wieku powyżej 70 lat uzyskają niezbędną pomoc w czasie pandemii, bez konieczności wychodzenia z domu. Wystarczy kontakt z dedykowaną infolinią. Wsparcie w postaci np. niezbędnych produktów zostanie dostarczone do domu seniora.

https://wspierajseniora.pl/

 

 

Razem pokonamy koronawirusa!

 

Czytaj dalej

Odpady komunalne będą znów odbierane bez konieczności naklejania kodów!

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Gminie Sanok

Tegoroczne uroczystości z okazji Święta Niepodległości nabierają innego charakteru. Przez trudną sytuację epidemiczną panującą w całym kraju, tradycyjne obchody 11 listopada niestety nie będą możliwe.

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Sanok Anna Hałas i Zastępca Wójta Paweł Wdowiak oddali cześć pamięci bohaterom, którzy zginęli w walce o wolność i niepodległość ojczyzny. Pod pomnikami w Strachocinie, Falejówce i w Niebieszczanach złożono wiązanki kwiatów. Mimo symbolicznych obchodów Narodowego Święta Niepodległości pamięć o poległych za ojczyznę w naszych sercach pozostaje zawsze żywa.

Czytaj dalej

Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym pn. “Remont wraz z modernizacją Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Jurowce”

W dniu 6 listopada 2020 r. o godz. 10:30 w urzędzie Gminy Sanok miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym pn. “Remont wraz modernizacją budynku Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Jurowce”.

W przedmiotowym postępowaniu, w wyznaczonym terminie swoje oferty złożyło 8-miu oferentów.
Obecnie trwają prace komisji przetargowej polegające na badaniu i weryfikacji złożonych ofert. Pod uwagę będą brane te, które spełniają wszystkie wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na sfinansowanie w/w zamówienia Gmina Sanok zamierza przeznaczyć 227 573,25 zł.

Czytaj dalej

e-Usługi Powiatu Sanockiego: uruchomiono Portal Interesanta dla mieszkańców

Starostwo Powiatowe w Sanoku informuje o uruchomieniu w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomości pakietu e-Usług, które umożliwiają załatwienie spraw w Urzędzie za pośrednictwem Internetu. Oprócz działających już:

Portalu mapowego (umożliwiającego przeglądanie mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej)
Portalu Geodety (usługi przeznaczonej dla wykonawców prac geodezyjnych) uruchomione zostały:
Portal Interesanta – skierowany do MIESZKAŃCÓW, FIRM ……..– usługa umożliwiająca zamawianie wypisów lub wyrysów z operatu ewidencyjnego oraz materiałów znajdujących się w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym, takich jak: kopie map ewidencyjnych i zasadniczych, baz danych i raportów ewidencji gruntów i budynków, baz danych BDOT500 i GESUT… – z usługi można skorzystać logując się z wykorzystaniem Profilu Zaufanego, lub składając wniosek o założenie konta (wniosek do pobrania na stronie).

Czytaj dalej

Urząd Gminy Sanok jest zamknięty dla bezpośredniej obsługi petentów do odwołania

Czytaj dalej

W dniu 26 października 2020 r. ogłoszono przetarg pn. “Remont drogi ,,Na Białą Górę” dz. nr ewid. 1211, 1213, 1113 w m. Trepcza oraz 177, 217, 236 w m. Międzybrodzie w km 0+000 – 2+000″.

Oferty o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać do 10 listopada do godz. 10:00

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT!

 

Czytaj dalej

Dofinansowanie z Województwa Podkarpackiego na walkę ze skutkami klęsk żywiołowych na terenie Gminy Sanok

224 000, 00 zł! Taką kwotę dofinansowania Gmina Sanok otrzymała decyzją Wojewody Podkarpackiego na realizację zadania pn. Remont drogi ,,Na Białą Górę” działki nr ewid. 1211, 1213, 1113 w miejscowości Trepcza oraz 177, 217, 236 w miejscowości Międzybrodzie w km 0+000 – 2+000.
Dzięki
pozyskanym środkom finansowym przeprowadzony zostanie remont drogi do miejscowości Międzybrodzie (za Sanem) na odcinku 2 km obejmujący swoim zakresem m.in. ułożenie nowej nawierzchni oraz obsypanie poboczy.

 

Czytaj dalej

Rozpoczęto prace remontowe Wiejskiego Domu Kultury w Falejówce

W Wiejskim Domu Kultury w Falejówce ruszyły prace związane z realizacją zadania pn. “Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa istniejącego budynku Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Falejówka”.

Dla zapewnienia mieszkańcom bezpiecznego miejsca kultury, w budynku w ramach remontu wykonane zostaną roboty budowlane wykończeniowe, polegające na położeniu warstw podposadzkowych w pomieszczeniach i częściowe wykonanie posadzek z płytek, odnowieniu (malowaniu) ścian oraz montażu stolarki dzrzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej. Ponadto w zakresie planowych prac przewidziane jest wykonanie pewnego zakresu robót instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej i centralnego ogrzewania. Przewidywana wartość realizowanego zadania to prawie 200 000,00 zł.

Czytaj dalej

Przetarg na zadanie pn. “Remont wraz z modernizacją budynku Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Jurowce”

22 października 2020 r. ogłoszono przetarg pn. “Remont wraz z modernizacją budynku Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Jurowce”.

Zadanie jest elementem wniosku o przyznanie pomocy pn. “Rozwój przestrzeni publicznej Gminy Sanok poprzez przywrócenie wartości użytkowej Wiejskiego Domu Kultury w Jurowcach” w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″.

Oferty można składać do 6 listopada 2020 r. do godz. 10:00

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT!

Czytaj dalej

„Wieleżyński – alchemik ze Lwowa”. To najnowsza produkcja Telewizji Obiektyw. W rolach głównych aktorzy należący do czołówki polskiego kina!

„Za każdym wielkim mężczyzną stoi jeszcze większa kobieta” – tak o swojej roli mówi znakomita polska aktorka teatralna i filmowa Anna Cieślak w wywiadzie „JEŚLI NIE MA ODBIORCY, NIE MA NAS.

Wywiad z ANNĄ CIEŚLAK”, który ukazał się na portalu film.org.pl. Autorem artykułu jest Dawid Myśliwiec. Publikujemy jego fragment.

Czytaj dalej

W dniu 21.10.2020 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym “Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niebieszczany”.
Na wykonanie w/w zadania Gmina Sanok zamierzała przeznaczyć kwotę
1 600 000,00 zł.
Najkorzystniejsza oferta, spośród 3-ech złożonych w prowadzonym postępowaniu, spełniająca wymagania określone w SIWZ wyniosła 1 448 817,00 zł. Wykonawcą w/w robót jest Zakład Instalacji Sanitarnych Adam Niedziałek ul. Św. Jana 4; 38-120 Czudec.

Tutaj →  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Czytaj dalej

Jesiennie w Klubie Seniora w Mrzygłodzie

Członkowie Klubu Senior+ w Mrzygłodzie powrócili do życia w nowych warunkach i póki tylko mogą 2 razy w tygodniu organizują spotkania w klubie. Dla seniorów integracja jest niezwykle ważna, gdyż nie dość, że mogą wspólnie spędzić wolny czas, to jeszcze dobrze się przy tym bawią. Ostatnie zajęcia upłynęły pod znakiem jesieni. Podopieczni p. Danuty Rajcy rysowali jesienne bukiety symbolizujące przemijanie. Jak zwykle p. Leszek zapewnił niesamowitą atmosferę pracy swoim akompaniamentem muzycznym. Te wspólne spotkania są dla seniorów niesamowicie pokrzepiające. Dzięki temu choć na chwilę mogą zapomnieć o trudnej rzeczywistości, w jakiej przyszło obecnie żyć. Trzymajcie się zdrowo kochani seniorzy!

Czytaj dalej

Akademia NFZ: program promocji aktywności fizycznej #8TygodniDoZdrowia

Narodowy Fundusz Zdrowia wspólnie z Ministerstwem Zdrowia oraz Warszawskim Uniwersytetem Medycznym rozpoczął realizację programu promocji aktywności fizycznej pt. #8TygodniDoZdrowia.

Projekt ten jest cyklem profilaktyczno-edukacyjnym, zachęcającym Polaków do korzystania z gotowych do przeprowadzenia treningów opracowanych wspólnie przez lekarza, trenera, fizjoterapeutę i psychologa.

Ćwiczenia mają na celu praktyczną aktywizację społeczną Polaków w zakresie regularnej aktywności fizycznej, połączonej z racjonalną dietą oraz higieną stylu życia. Wypracowanie nawyku regularnej właściwej aktywności fizycznej, tak w grupie osób ogólnie zdrowych, jak i z chorobami przewlekłymi (otyłość, cukrzyca, nadciśnienie) zwłaszcza w czasie pandemii jest szczególnie istotnym warunkiem budowania odporności organizmu.

Czytaj dalej

Mistrzostwa Makroregionu Południowego w Wieliczce

17 października br. w Wieliczce odbyły się Mistrzostwa Makroregionu Południowego. Karate Kyokushin UKS KKK NIEBIESZCZANY reprezentowało trzech zawodników w kategoriach seniorskich. Vicemistrzem Makroregionu Południowego w kategorii -65kg został Dawid Koczera. Brązowe medale dla naszego klubu w kategoriach Masters wywalczyli Kot Krzysztof i Sempai Rafał.
Bardzo się cieszymy, że turniej jednak się odbył z uwagi na wprowadzane kolejne obostrzenia. Dla Dawida był to dopiero drugi start w kategorii seniorskiej i po raz drugi z turnieju wraca ze srebrnym medalem i kolejnym doświadczeniem. Z kolei Krzysiek i Rafał po zaciętych walkach, nie zakwalifikowali się niestety do finałów.

Czytaj dalej

Ostatnie szkolenie w ramach “Uniwersytetu Samorządności” za nami

W dniu dzisiejszym w Wiejskim Domu Kultury w Wujskiem odbyło się ostatnie szkolenie z cyklu czterech, które Gmina Sanok zrealizowała w ramach zadania pn. „Poradnik postępowania w sytuacjach kryzysowych – cykl praktycznych zajęć dla mieszkańców powiatu sanockiego z zakresu właściwego postępowania w sytuacjach związanych z zagrożeniem”, mające na celu przeprowadzenie inicjatyw edukacyjnych w ramach II etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności” objętej „Podkarpackim Programem Odnowy Wsi na lata 2017-2020”, dofinansowanym ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego.

Czytaj dalej

 

 

Czytaj dalej

Uroczyste poświęcenie ronda w miejscowości Zabłotce w Gminie Sanok

Dziś w południe miało miejsce uroczyste poświęcenie ronda położonego na terenie gminy wiejskiej Sanok w miejscowości Zabłotce.
Rondo jest początkiem obwodnicy miasta Sanoka, długo wyczekiwanej zarówno przez mieszkańców miasta, okolic, jak i przez turystów. Z racji częściowego usytuowania na terenie wiejskiej gminy Sanok, nadanie nazwy pozostawało w kompetencji Rady Gminy Sanok. Propozycji było kilka, jednak gdy powstał pomysł nadania nazwy imieniem Św. Andrzeja Boboli, wybór radnych był jednogłośny.
Po konsultacji i akceptacji nazwy przez ks. Prałata Józefa Niżnika – kustosza sanktuarium Św. Andrzeja Boboli w Strachocinie, przygotowano projekt wspomnianej uchwały, a następnie poddano głosowaniu radnym Gminy Sanok. I tak Uchwałą Rady Gminy Sanok Nr XXI/158/2020 z dnia 10 marca 2020 r. rondu zlokalizowanemu na terenie miejscowości Zabłotce w Gminie Sanok, u zbiegu drogi wojewódzkiej nr 886 oraz drogi krajowej nr 28 nadano nazwę Św. Andrzeja Boboli- Patrona Polski.

Czytaj dalej

“Uniwersytet Samorządności” – szkolenie z Zarządzania Kryzysowego w Wujskiem

W dniu 16 października 2020 r. w sali Wiejskiego Domu Kultury w Wujskiem odbyły się jednodniowe warsztaty nt. zarządzania kryzysowego, podczas których przeszkolono osoby zamieszkujące powiat sanocki.
Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzieli się czym jest kryzys, system zarządzania kryzysowego, jak zapobiegać sytuacjom kryzysowym, czym jest łańcuch bezpieczeństwa, jak unikać zagrożeń związanych z użyciem substancji chemicznych, skażeniem radiologicznym oraz zagrożeniami związanymi z powstaniem pożaru, powodzi i zatoru na rzece. Ponadto zapoznano się zasadami postępowania w przypadku zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego, które z racji obecnie panującej pandemii koronawirusa jest tematem nr 1.

Czytaj dalej

„Pakiet ProStudent” w Bibliotece Pedagogicznej w Sanoku

Rok akademicki 2020/2021 z pewnością będzie dla studentów wyjątkowy ze względu na sytuację epidemiczną oraz różne modele nauczania.  Aby ułatwić życie studenckie Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie wraz z Filiami zaprasza Żaków do skorzystania z wielu udogodnień w ramach akcji „Pakiet ProStudent” . Akcja trwać będzie od  października do końca listopada br.

Studenci, którzy zdecydują się w tym czasie zapisać do biblioteki i otrzymają kartę biblioteczną uprawniającą do korzystania ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie i jej pięciu filii , oraz zwiększony limit wypożyczeń, który będzie obowiązywał przez cały okres studiów. Oprócz bogatej oferty książek drukowanych nowo zapisani studenci otrzymają darmowy voucher do książek w wersji elektronicznej w Czytelni Ibook Libra.

Czytaj dalej

Uczennica SP w Strachocinie czwarta w województwie!

W dniu 22. 09. 2020r. w Sanoku na stadionie „Wierchy” odbyły się powiatowe Igrzyska Młodzieży –  Indywidualne Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce. I miejsce wywalczył Kamil Krzywiecki, który w rzucie oszczepem osiągnął wynik 25,16 m, pokonując rywali o ponad 4,5 m  i awansując tym samym do finału wojewódzkiego. Również wysoki wynik w skoku wzwyż osiągnęła Oliwia Dobosz, skacząc na wysokość 131 cm, wywalczyła III miejsce i również awans do finału wojewódzkiego. Niewiele, bo zaledwie 0,5 sekundy do podium zabrakło Karolinie Buczek, która na dystansie 300m z wynikiem 51,86 sek. zajęła IV miejsce.

Szkołę reprezentowali również: Natalia Hydzik, Oliwia Radwańska, Kacper Czopor, Wiktoria Cecuła, Erwin Jatczyszyn.

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Garaż w budynku OSP Bykowce w nowej odsłonie

Ochotnicza Straż Pożarna w Bykowcach pozyskała 20 000,00 zł dofinansowania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadania pn. “Przygotowanie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”.

W ramach zleconych prac wykonano remont pomieszczenia garażowego w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bykowcach obejmujący m.in. wykonanie szpachlowania i malowanie ścian i sufitów, wykonanie włazu ze schodami na strych, rozbiórkę istniejącej posadzki, wykonanie nowych warstw posadzkowych wraz z malowaniem farbą epoksydową, a także montaż wyłączników i lamp.

Czytaj dalej

“Pod biało-czerwoną”- zagłosuj na Gminę Sanok!

Szanowni mieszkańcy Gminy Sanok

Kancelaria Premiera RP zaprasza do udziału
w projekcie
“Pod biało-czerwoną”,
polegającym na sfinansowaniu dla gminy zakupu masztu i flagi Polski.

 

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest poparcie ze strony mieszkańców gminy, którzy oddadzą swój GŁOS wypełniając poniższą ankietę.

ODDAJ GŁOS

 

W przypadku Gminy Sanok potrzebujemy tylko 100 głosów poparcia!

Głosować mogą wszyscy mieszkańcy gminy, również osoby niepełnoletnie.

Czytaj dalej

Szkoła Podstawowa w Niebieszczanach zyskała nowy dach i ogrodzenie!

Szkoła Podstawowa w Niebieszczanach zyskała nowy wygląd. Początkiem października zakończono realizację zadania pn. „wymiana pokrycia dachu na budynku szkoły podstawowej w miejscowości Niebieszczany”.
Dzięki przeprowadzonym pracom nie tylko poprawiły się warunki użytkowania budynku, ale również jego stan techniczny.

Czytaj dalej

Konkursy w ramach Programu „Niepodległa”

Wojewoda podkarpacki organizuje w tym roku 3 konkursy online w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017 – 2022, Priorytet 2, Schemat 2C, które skierowane są do dzieci i młodzieży, dorosłych zamieszkujących teren województwa podkarpackiego oraz polskiej mniejszości narodowej zamieszkującej teren obwodu lwowskiego na Ukrainie.

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Gmina Sanok otrzymała dofinansowanie na budowę chodnika w miejscowości Czerteż

Dobra wiadomość! Gmina Sanok pozyskała środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na realizację zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz – Sanok polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 28+624 – 28+785 strona lewa w m. Czerteż”.

W ramach w/w przedsięwzięcia planowane jest bezpieczne skomunikowanie istniejącego przejścia dla pieszych oraz kontynuacja chodnika w kierunku Rzeszowa. Na realizację zadania Gmina Sanok planuje wydatkować kwotę 100 000,00 zł, natomiast szacunkowa wartość całej inwestycji wynosi 200 000,00 zł.

Czytaj dalej

„Kręci się” w Multimedialnym Centrum Edukacyjno – Kulturalnym w Stróżach Małych…

W dniach 23-24.09.2020 w Multimedialnym Centrum Edukacyjno- Kulturalnym w Stróżach Małych zainicjowano realizację projektu pn. „TUtoriale REGIONALNE– z tradycją w nowoczesność”. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Lokalną Grupę Działania Dolina Sanu.

Czytaj dalej

Szkoła Podstawowa w Pisarowcach: wspólne czytanie w ramach akcji “Narodowe Czytanie 2020”

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Pisarowcach wraz z innymi placówkami z Sanoka, chcąc realizować coroczną akcję Narodowe Czytanie 2020, z racji panującej pandemii, w tym roku wzięła udział w formie online. Filmik powstał dzięki współpracy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie Filia w Sanoku.

Zapraszamy na Wspólne Czytanie”!

Czytaj dalej

“Uniwersytet Samorządności” zapraszamy wszystkich chętnych na bezpłatne szkolenia. Już dziś zgłoś swój udział!

Gmina Sanok realizuje zadanie pn. „Poradnik postępowania w sytuacjach kryzysowych – cykl praktycznych zajęć dla mieszkańców powiatu sanockiego z zakresu właściwego postępowania w sytuacjach związanych z zagrożeniem”, mające na celu przeprowadzenie inicjatyw edukacyjnych w ramach II etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności” objętej “Podkarpackim Programem Odnowy Wsi na lata 2017-2020” dofinansowanym ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego.

Czytaj dalej

Rozpoczęcie budowy sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w Strachocinie

W Strachocinie rozpoczęto prace związane z budową sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami. Jest to ważna inwestycja, na którą mieszkańcy miejscowości czekali od wielu lat. Przedsięwzięcie obejmie budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami, o łącznej długości prawie 20 km (ponad 15 km sieci wodociągowej i 4 km przyłączy wodociągowej). Wykonawca firma Edward Kwiek Zakład Instalacyjno-Budowlany ul. Rzeszowska 60, 38-120 Czudec wykona zadanie za kwotę ponad 2,8 mln zł. Zakończenie prac planowane jest na ostatni kwartał przyszłego roku, natomiast już w połowie 2021 r. rozpocznie się przyłącz budynków mieszkalnych do sieci.

Czytaj dalej

Chcesz wystąpić w spocie reklamowym? nagraj krótki film i “Zostań twarzą PROW 2014-2020”

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod patronatem Prezesa Tomasza Nowakowskiego ogłosiła konkurs pt.  “Zostań twarzą PROW 2014-2020”. Konkurs ma zasięg ogólnokrajowy, nagrodą jest wystąpienie w spocie reklamowym dot. PROW 2014-2020 oraz nagroda rzeczowa.

 • Konkurs skierowany jest do producentów rolnych, którzy korzystają z dotacji ARiMR.
 • Celem Konkursu jest podsumowanie 6 lat korzystania przez Uczestników z dotacji w ramach PROW 2014-2020 i zaprezentowanie zmian jakie zaszły w gospodarstwie Uczestników w tych latach oraz zachęcenie do skorzystania z programu PROW.
 • Konkurs polega na nagraniu krótkiego filmu (od 3 do 5 min.) obrazującego wykorzystanie przez Uczestnika otrzymanej z PROW 2014 – 2020 pomocy finansowej i opowiedzeniu o wpływie otrzymanych dotacji na rozwój gospodarstwa.

Czytaj dalej

Miłosz Baran z Lisznej – zawodnik Klubu Samuraj Trans-San Sanok ze srebrnym medalem!

W dniach 18-20 września 2020 r. w Starachowicach odbyły się Oficjalne Mistrzostwa Polski w Kickboxingu formuła Low-Kick, pod egidą Polskiego Związku Kickboxingu i Światowej Federacji WAKO. W związku z sytuacja pandemiczną był to pierwszy poważny sprawdzian w jednej z „twardych” formuł Kickboxingu.

Do rywalizacji stanęło niespełna 400 zawodników z 95 klubów z całej Polski, w tym gronie nie zabrakło zawodników Samuraj Trans-San Sanok Kamila Rościńskiego 71 kg senior, Miłosza Barana 71 kg junior starszy i Adama Tutaka 86 kg junior starszy, którzy pod okiem trenera Artura Szychowskiego od kilkunastu tygodni przygotowywali się do rywalizacji. Śmiało można powiedzieć, że ze względu na obostrzenia, jak również sezon wakacyjny były to najtrudniejsze przygotowania w jakich przyszło pracować zawodnikom i trenerowi.

Czytaj dalej

Projekt “Start Zawodowy Młodych”- bezpłatne wsparcie dla osób bezrobotnych!

Firma LEX SPECIALIS Sp. z o.o. w partnerstwie z HOG Polska Jakub Gibała realizuje projekt pn. Start Zawodowy Młodych, mający na celu dotarcie do jak największej ilości osób, które mają problem ze znalezieniem pracy.

Projekt daje możliwości skorzystania z  bezpłatnego wsparcia dla

kobiet i mężczyzn w wieku 15-29 lat

pozostających bez zatrudnienia lub pracujących na umowy krótkoterminowe.

Czytaj dalej

“Uniwersytet Samorządności” – warsztaty z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej w Wujskiem

W dniach 21-22 września 2020 r. w sali Wiejskiego Domu Kultury w Wujskiem odbyły się jednodniowe warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej, podczas których przeszkolono 60 osób z całego powiatu sanockiego. Pierwsza pomoc jest jednym z czterech szkoleń, które Gmina Sanok realizuje w ramach zadania pn. „Poradnik postępowania w sytuacjach kryzysowych – cykl praktycznych zajęć dla mieszkańców powiatu sanockiego z zakresu właściwego postępowania w sytuacjach związanych z zagrożeniem”, mające na celu przeprowadzenie inicjatyw edukacyjnych w ramach II etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności” objętej „Podkarpackim Programem Odnowy Wsi na lata 2017-2020”, dofinansowanym ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego.

Czytaj dalej

Konkurs “Lokalna Żywność w Twórczości Artystycznej”

 

Piszesz? Śpiewasz? Lubisz lokalną żywność?

Strona Mam Plon http://mamplon.pl organizuje konkurs na najsmaczniejszy utwór muzyczny lub literacki.
Zaśpiewaj lub opisz popularne w twoim regionie danie, potrawę, przysmak i wygraj 500 zł!

Czytaj dalej

Przetarg na zakup, dostawa wyposażenia gastronomicznego Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Raczkowa. Informacja z otwarcia ofert

W dniu 14 września  o godz. 12:30 w urzędzie Gminy Sanok miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym pn. “Zakup, dostawa wyposażenia gastronomicznego Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Raczkowa”.

W przedmiotowym postępowaniu, w wyznaczonym terminie swoje oferty złożyło 9-ciu oferentów. Obecnie trwają prace komisji przetargowej polegające na badaniu i weryfikacji złożonych ofert. Pod uwagę będą brane te, które spełniają wszystkie wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na sfinansowanie w/w zamówienia Gmina Sanok zamierza przeznaczyć 204 000,00 zł.

Czytaj dalej

 

 

 

źródło: dzieje.pl
Czytaj dalej

Będzie bezpieczniej. Dobiega końca budowa chodnika w Trepczy

Dobiegają końca prace związane z realizacją inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 2217R Jurowce – Trepcza na odcinku 3+707- 3+955 km w miejscowości Trepcza.

Czytaj dalej

Jubileuszowe XX Dożynki Województwa Podkarpackiego

W ubiegłą niedzielę w Zawadzie koło Dębicy odbyły się jubileuszowe XX Dożynki Województwa Podkarpackiego. Gminę Sanok reprezentowała grupa dożynkowa ze Strachociny. Dożynki połączone były z uroczystościami z okazji 100-lecia koronacji obrazu Matki Bożej w Sanktuarium w Zawadzie. Gościem  specjalnym była Marszałek Sejmu RP Pani Elżbieta Witek, a mszę świętą celebrował Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz. We mszy oraz dożynkowych obrzędach dodatkowo udział wzięli Minister Finansów i Polityki Regionalnej Pani Małgorzata Jarosińska-Jedynak, a także Wojewoda Podkarpacki Pani Ewa Leniart oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego Pan Władysław Ortyl.

Do Zawady przywieziono ponad 100 dożynkowych wieńców z całego Województwa. Uroczystość w Zawadzie zorganizowana została pod patronatem Narodowym Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy.

Po uroczystościach kościelnych odbył się obrzęd chleba, podczas którego Starościna i Starosta Dożynek przekazali na ręce Gospodarzy Dożynek bochen chleba upieczony z tegorocznych zbiorów.

Czytaj dalej

Przetarg na zakup, dostawa sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego Domu Pomocy Społecznej w miejscowości RACZKOWA

W dniu 11 września 2020 r. ogłoszono przetarg pn. “Zakup, dostawa sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego Domy Pomocy Społecznej w miejscowości Raczkowa”.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu partnerskiego pn. “Kompleksowa rewitalizacja na terenie MOF Sanok-Lesko, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Oferty można składać do 21 września 2020 r. do godz. 10:00.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT!

Czytaj dalej

W Czerteżu powstała piękna wystawa dożynkowa

Przy Drodze Wojewódzkiej 886 w Czerteżu, z inicjatywy grupy młodych mieszkańców powstała niewielka wystawa dożynkowa. Przedsięwzięcie powstało w celu integracji i dekoracji wioski w ramach tradycyjnego Święta Plonów oraz w ramach konkursu na “najlepszą wystawę dożynkową”, w którym główną wygraną jest plac zabaw dla dzieci od firmy Kramp Polska. Zwycięską wieś wizytują Państwo Bardowscy z programu “Rolnik szuka żony” emitowany w TVP.

Czytaj dalej

Uroczystość upamiętniająca potyczkę wojsk polsko-niemieckich 10 września 1939 r. w Bykowcach

10 września jest szczególnym dniem pamięci o ppor. Marianie Zarembie i pozostałych 6-ciu  żołnierzach oddziału Wojska Polskiego 6 Pułku Strzelców Podhalańskich z Sambora (źródła podają prawdopodobnie liczbę 6-ciu, a nie 5-ciu żołnierzy), którzy polegli we wsi Bykowce w 1939 r. w walkach z hitlerowskim najeźdźcą.
81 lat temu oddział podhalańskich żołnierzy, pod dowództwem ppor. Mariana Zaremby bohatersko walczył o wolność Polski i Polaków. W tej potyczce z przeważającymi siłami nieprzyjaciela, śmierć poniósł ppor. Marian Zaremba oraz jego 6-ciu podkomendnych: szer. Ludwik Lisiak, szer. Ignacy Matuszczak, szer. Leon Piłat, szer. Leon Urbaniak oraz podchorąży nn. i szer. nn.

Czytaj dalej

Informacja z otwarcia ofert: “Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa istniejącego budynku Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Falejówka

W dniu 10 września o godz. 10:30 w urzędzie Gminy Sanok miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym pn. “Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa istniejącego budynku Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Falejówka”.

W przedmiotowym postępowaniu, w wyznaczonym terminie swoje oferty złożyło 8-miu oferentów. Obecnie trwają prace komisji przetargowej polegające na badaniu i weryfikacji złożonych ofert. Pod uwagę będą brane te, które spełniają wszystkie wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na sfinansowanie w/w zamówienia Gmina Sanok zamierza przeznaczyć 200 000,00 zł.

Czytaj dalej

Nabór do służby w Wojsku Polskim – zostań żołnierzem RP!

Czytaj dalej

 

Z okazji odbywającego się od 1.09 – 30.11.2020 r. Powszechnego Spisu Rolnego 2020 Urząd Statystyczny

w Rzeszowie zaprasza dzieci w wieku od 3 do 6 lat z przedszkoli województwa podkarpackiego

do udziału w konkursie plastycznym.

 

Czytaj dalej

“To(działa)MY!” Rozpoczyna się wyjątkowy projekt dla szkół

Wraz ze startem nowego roku szkolnego rusza nowa akcja edukacyjna! Od dziś każda szkoła w Polsce może zgłosić udział w wyjątkowym projekcie i ubiegać się o jego dofinansowanie.

Czytaj dalej

Umowa na przebudowę drogi Mrzygłód-Zagródki-Końskie już podpisana!

Dziś w Urzędzie Gminy Sanok podpisano umowę na realizację inwestycji “Przebudowa drogi gminnej nr 117369R Mrzygłód-Zagródki-Końskie w miejscowościach Mrzygłód oraz Hłomcza”.

Na sfinansowanie w/w zamówienia pierwotnie Gmina Sanok zamierzała przeznaczyć kwotę 4 300 000,00 zł. W przetargu nieograniczonym wpłynęło 5 ofert, a najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie w wysokości 2 661 416,04 zł. Przedsięwzięcie obejmie odcinek od drogi powiatowej nr 2235R Sanok-Dobra do granicy Gminy Sanok z Gminą Dydnia.

Łącznie przebudowane zostanie 2130 metrów nawierzchni. Dofinansowanie w/w zadania wyniesie 70%. Zakończenie prac planowane jest na koniec sierpnia 2021 r.

Czytaj dalej

Kontrola przydomowych kompostowników w Gminie Sanok zakończona!

W dniach od 3 sierpnia do 4 września 2020 roku przeprowadzone zostały kontrole przydomowych kompostowników we wszystkich 32 miejscowościach z terenu Gminy Sanok. Kontrole przeprowadzano wyrywkowo – średnio 10 posesji z każdej miejscowości.
W wyniku kontroli ustalono, że znaczna większość mieszkańców Gminy Sanok posiada przydomowe kompostowniki i kompostuje bioodpady. Stwierdzono również przypadki niewłaściwej organizacji kompostowników, a także nieprowadzenie kompostownika pomimo jego zadeklarowania.

Czytaj dalej

Zakup, dostawa wyposażenia gastronomicznego Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Raczkowa

W dniu 4 września 2020 r. ogłoszono przetarg pn. Zakup, dostawa wyposażenia gastronomicznego Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Raczkowa”.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu partnerskiego pn. “Kompleksowa rewitalizacja na terenie MOF Sanok-Lesko, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Oferty można składać do 14 września 2020 r. do godz. 12:00

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT!

Czytaj dalej

W Płowcach powstało ogólnodostępne miejsce do grillowania

Mieszkańcy miejscowości Płowce mogą cieszyć się nowym miejscem biesiadowania, odpoczynku i spotkań na świeżym powietrzu. Obok boiska sportowego, wśród otaczającej zieleni powstało bezpieczne i ogólnodostępne miejsce do grillowania! Wczoraj dokonano odbioru w/w prac.

Czytaj dalej

Dwudniowy Turniej ,,Szóstek” Piłki Nożnej o Puchar Orlika

W sportowej i pełnej emocji atmosferze zakończyły się tegoroczne wakacje na orliku w Trepczy.
W piątek 21.08.2020 r.
odbył się eliminacyjny Turniej ,,Szóstek” Piłki Nożnej dla rocznika 2004-2008. Rywalizowały 3 drużyny złożone z 5-ciu zawodników + bramkarz. Spotkania rozgrywano systemem ,,każdy z każdym‘’. Najlepsza okazała się drużyna ,,Sons of Anarchy”, II miejsce zajęła ekipa ,,Kreatywna Nazwa” zaś III miejsce przypadło “Glinice Team”. Drużyny te automatycznie przeszły do głównego finałowego turnieju w Trepczy, który rozegrano 27.08.2020 r. W ostatecznej rozgrywce rywalizowało 5 ekip.

Czytaj dalej

Uniwersytet Samorządności ciąg dalszy. Zapraszamy na bezpłatne szkolenia!

Gmina Sanok realizuje zadanie pn. „Poradnik postępowania w sytuacjach kryzysowych – cykl praktycznych zajęć dla mieszkańców powiatu sanockiego z zakresu właściwego postępowania w sytuacjach związanych z zagrożeniem”, mające na celu przeprowadzenie inicjatyw edukacyjnych w ramach II etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności” objętej “Podkarpackim Programem Odnowy Wsi na lata 2017-2020” dofinansowanym ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego.

Czytaj dalej

Nowe stroje ludowe dla Koła Gospodyń Wiejskich w Pakoszówce!

Narodowe Centrum Kultury rozstrzygnęło nabór do programu dotacyjnego “Kultura – Interwencje” finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem programu było tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.
W gronie 277 zwycięskich beneficjentów w całym kraju, znalazło się Koło Gospodyń Wiejskich z Pakoszówki, któro otrzymało wsparcie finansowe w wysokości 42 000 zł na zakup tradycyjnych strojów ludowych.

Czytaj dalej

Promesy dla jednostek OSP z terenu Gminy Sanok

Końcem sierpnia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku miało miejsce uroczyste podpisanie umów i wręczenie promes dla 29 jednostek straży pożarnej działających na terenie powiatu sanockiego, w tym 4-ech jednostek OSP z terenu gminy Sanok tj. OSP KSRG Niebieszczany, OSP Pisarowce, OSP KSRG Strachocina i OSP Wujskie. Wsparcie pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach “Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych”.

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Rozpoczęcie roku szkolnego!

Czytaj dalej

81. rocznica wybuchu II Wojny Światowej

Czytaj dalej

31 sierpnia 1980 r. Dzień triumfu “Solidarności” – Dziś 40. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych

31 sierpnia 1980 r. doszło do podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ “Solidarność”. W dniu dzisiejszym obchodzimy okrągłą rocznicę tego ważnego wydarzenia.
40 lat temu w Gdańsku podpisano porozumienia sierpniowe pomiędzy Komisją Rządową a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym, które stało się zaczątkiem 10-milionowego ruchu mającego przyczynić się do upadku komunizmu w Europie.
Tak powstał Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy „Solidarność”.

Czytaj dalej

Do ARiMR po rekompensatę za zakaz produkcji świń

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że producenci rolni, którzy w związku z wystąpieniem ASF otrzymali od Powiatowego Lekarza Weterynarii zakaz utrzymywania świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, mogą ubiegać się o pomoc finansową. Wsparcie udzielane jest z budżetu krajowego.

Czytaj dalej

Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa istniejącego budynku Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Falejówka

W dniu 26 sierpnia 2020 r. ogłoszono przetarg pn. “Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa istniejącego budynku Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Falejówka”. Oferty można składać do 10 września do godz. 10:00.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT!

Czytaj dalej

Zapachniało ziołami i domowym chlebem. W Wujskiem odbyły się warsztaty zielarskie i pieczenia chleba na zakwasie

W dniu 24 sierpnia (poniedziałek) w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Wujskiem odbyły się 1-dniowe warsztaty zielarskie, wypieku chleba wraz z seminarium nt. rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich. Ponadto, jednym z elementów projektu było także przygotowanie terenu wokół Wiejskiego Domu Kultury w Wujskiem.
Dzięki wcześniejszemu przygotowaniu przez Gminę Sanok placu wokół WDK możliwe było przeprowadzenie części zajęć na wolnym powietrzu.
Warsztaty wraz z seminarium zaplanowano dla grupy 20 osób – mieszkańców miejscowości Wujskie w ramach projektu pn. “Pomysł na biznes – integracja i aktywizacja mieszkańców miejscowości Wujskie poprzez organizację warsztatów i modernizację przestrzeni” współfinansowanego z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020.

Czytaj dalej

Przetarg “Gmina Sanok bez smogu – wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Sanok” – otwarcie ofert

W dniu 21 sierpnia o godz. 11:00 w urzędzie Gminy Sanok miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym pn. “Gmina Sanok bez smogu – wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Sanok”.

W przedmiotowym postępowaniu w:

Części 1 zamówienia – “Dostawa, montaż i uruchomienie kotłów kondensacyjnych wraz projektem i  wykonaniem wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach jednorodzinnych na terenie gminy Sanok” wpłynęła 1 oferta.

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Sala Wiejskiego Domu Kultury w Prusieku zyskała nowy wygląd

Dobiegł końca trwający od lipca br. częściowy remont sali WDK w Prusieku. Remont dotyczył “otworzenia” pomieszczenia znajdującego się obok sceny poprzez wykucie otworu w ścianie i uzyskanie dzięki temu pięknej antresoli z widokiem na główną salę taneczną. W nowo powstałej salce wykonano demontaż starej drewnianej boazerii, a następnie szpachlowanie i malowanie ścian na nowy kolor. Pomieszczenie zyskało również nową podłogę, a całości efektu dopełnia nowoczesne oświetlenie i listwy LED, których kolor można zmieniać w zależności od gustu i życzenia gości. Nowa salka pomieści ok. 50 osób. To dopiero początek zmian sali WDK w Prusieku. W przyszłości planowany jest także remont głównej sali tanecznej.

Czytaj dalej

Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na zakup, dostawę wyposażenia medycznego oraz rehabilitacyjnego DPS w Raczkowej

W dniu 19 sierpnia o godz. 10:30 w urzędzie Gminy Sanok miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym pn. “Zakup, dostawa wyposażenia medycznego i rehabilitacyjnego Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Raczkowa”.

W przedmiotowym postępowaniu, w wyznaczonym terminie swoje oferty złożyło 4-ech oferentów. Obecnie trwają prace komisji przetargowej polegające na badaniu i weryfikacji złożonych ofert. Pod uwagę będą brane te, które spełniają wszystkie wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na sfinansowanie w/w zamówienia Gmina Sanok zamierza przeznaczyć 310 000,00 zł.

Czytaj dalej

Zakończenie prac w budynku OSP i Placówki Ochrony Zdrowia w Pisarowcach

Zakończono planowany na 2020 r. zakres prac związany z rozbudową i przebudową budynku użyteczności publicznej o funkcji usługowej – Ochotnicza Straż Pożarna i Placówka Ochrony Zdrowia w Pisarowcach.

W ubiegłym roku zrealizowano zakres prac ziemnych i fundamentowych oraz postawiono ściany I piętra wraz płytą żelbetową, związane z dobudową klatki schodowej.
W bieżącym roku dokończono roboty murarskie i żelbetowe, wykonano konstrukcję dachu nad klatką schodową, pokrycie dachu nowej oraz istniejącej części budynku, dobudowano klatkę schodową, a także szyb, w którym w przyszłości zamontowana zostanie winda. W sierpniu br., w ramach ostatniego etapu robót wykonano stolarkę okienną i drzwiową.

Czytaj dalej

Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na przebudowę drogi gminnej Mrzygłód-Zagródki-Końskie

W dniu 17 sierpnia o godz. 10:30 w urzędzie Gminy Sanok miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym pn. Przebudowa drogi gminnej nr 117369R Mrzygłód-Zagródki-Końskie w miejscowościach Mrzygłód oraz Hłomcza”.

W przedmiotowym postępowaniu wzięło udział 5-ciu oferentów. Obecnie trwają prace komisji przetargowej polegające na badaniu i weryfikacji złożonych ofert. Pod uwagę będą brane te oferty, które spełniają wszystkie wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na sfinansowanie w/w zamówienia Gmina Sanok zamierza przeznaczyć 4 300 000,00 zł.

Czytaj dalej

Uroczystość odsłonięcia pomnika majora “Hubala” Henryka Dobrzańskiego w Dobrej

15 sierpnia w miejscowości Dobra odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika w hołdzie Majorowi Henrykowi Dobrzańskiemu “Hubalowi” w 80 rocznicę jego bohaterskiej śmierci. Ta patriotyczna uroczystość, zorganizowana przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dobra oraz Społeczny Komitet Budowy Pomnika, nie przypadkowo odbyła się w dniu Święta Wojska Polskiego, gdyż Major “Hubal” był jednym z najodważniejszych i najbardziej zasłużonych żołnierzy w naszym kraju, oficerem WP, a przede wszystkim jednym z najbardziej znanych bohaterów wojny obronnej we wrześniu 1939 roku.

Czytaj dalej

Wiceminister w Ministerstwie Aktywów Państwowych Janusz Kowalski odwiedził dziś Gminę Sanok!

Dziś popołudniu Wójt Gminy Sanok Anna Hałas miała przyjemność gościć w urzędzie Wiceministra w Ministerstwie Aktywów Państwowych Janusza Kowalskiego. W spotkaniu uczestniczyli także Poseł na Sejm RP Piotr Uruski, radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego Monika Brewczak, Starosta Powiatu Sanockiego Stanisław Chęć oraz radny Powiatu Sanockiego Damian Biskup.

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Rodzice z Lalina uhonorowani SREBRNYM medalem za służbę wojskową synów

Janina i Józef Sołkowicz to dumni rodzice z miejscowości Lalin, którzy wychowali czterech wspaniałych synów.  Są prawdziwą chlubą rodziców, gdyż każdy z nich swoje życie zawodowe poświecił służbie wojskowej.

Dziś, z rąk Wójt Gminy Sanok Anny Hałas, wraz z wiązanką kwiatów przyjęli gorące życzenia oraz wyrazy uznania za piękny dar dla wojska i godną naśladowania postawę, natomiast z rąk komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sanoku ppłk Dariusza Brzeżawskiego otrzymali odznaczenia SREBRNYM medalem “Za Zasługi dla Obronności Kraju” w 2020 roku, a także pamiątkowe legitymacje i list gratulacyjny.

Czytaj dalej

Umowa na budowę kanalizacji w miejscowości Dobra już podpisana!

Dziś w urzędzie Gminy Sanok podpisano umowę na wykonanie zadania pn. “Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobra na terenie gminy Sanok”.  
Zakład Budowlano-Instalacyjny Grzegorz Falger 37-122 Albigowa 344 przestawił najkorzystniejszą ofertę w przetargu na realizację tej dużej inwestycji. Planowane prace rozpoczną się we wrześniu br.

Czytaj dalej

Przekazano plac budowy pod realizację kolejnej inwestycji w Gminie Sanok

Końcem lipca przekazano plac pod budowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Strachocina w Gminie Sanok.
Na podstawie informacji uzyskanych od wykonawcy, prace powinny rozpocząć się początkiem września. Przedsięwzięcie obejmie budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami o łącznej długości prawie 20 km (ponad 15 km sieci wodociągowej i 4 km przyłączy wodociągowej). Planowany termin zakończenia inwestycji nastąpi końcem listopada 2021 r.

 

 

 

Czytaj dalej

Przetarg na dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Sanok w roku szkolnym 2020/2021

W dniu dzisiejszym ogłoszono przetarg pn. “Dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Sanok w roku szkolnym 2020/2021 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu”.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać do 19 sierpnia do godz. 10:00.

Szczegóły zamówienia TUTAJ

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT!

 

 

Czytaj dalej

Trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hłomcza

Dobre warunki pogodowe sprzyjają postępowi prac zleconych przez Gminę Sanok w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej w Hłomczy. Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków. Od momentu rozpoczęcia prac do dziś udało się wykonać już ok. 1,5 km sieci.

Czytaj dalej

Postęp prac przy budowie sieci kanalizacji w Niebieszczanach

Trwają prace związane z budową sieci kanalizacji w miejscowości Niebieszczany. Do tej pory, w zakresie głównych ciągów sanitarnych, wykonano już większość zaplanowanych robót.
Pod koniec sierpnia zrealizowany zostanie ostatni etap inwestycji tj. montaż przepompowni ścieków, do której w niedługim czasie zostanie podłączonych blisko 40 budynków mieszkalnych. Podpięcie nastąpi po wykonaniu przez Rejon Energetyczny zasilania elektrycznego przepompowni ścieków. Inwestycja w całości finansowana jest z budżetu Gminy Sanok.

Czytaj dalej

Trwa wymiana pokrycia dachu Szkoły Podstawowej w Niebieszczanach

Od lipca br. trwa realizacja zadania pn. “wymiana pokrycia dachu na budynku szkoły podstawowej w miejscowości Niebieszczany”. Koszt inwestycji wynosi 150.000 zł i w całości zostanie pokryty z budżetu Gminy Sanok. Zakończenie prac przewidywane jest na koniec sierpnia br.
Równocześnie trwają prace związane z wymianą ogrodzenia od strony drogi głównej oraz bramy wjazdowej na teren posesji.

Czytaj dalej

Kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi “Cudze chwalicie, swoje poznajcie”!

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego realizuje kampanię informacyjną pod nazwą „Cudze chwalicie, swoje poznajcie”, która promuje polskiebazarek.pl.

Polskiebazarek.pl jest odpowiedzią na utrudnienia występujące w dobie koronawirusa z tradycyjnym sposobem sprzedaży produktów –  pomaga w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów przez rolników i producentów żywności z konsumentami. Można na nim bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia o sprzedaży swoich produktów a konsument płaci dokładnie tyle, ile proponuje rolnik – nie ma marży pobieranej przez pośredników.

Czytaj dalej

Dom Pomocy Społecznej w Raczkowej rośnie w oczach!

Przy sprzyjających warunkach pogodowych prężnie trwają prace związane z budową DPS-u w Raczkowej. Obecnie powstaje poszycie dachu, elewacja, a także zagospodarowanie terenu wokół budynku.  Zakończono już budowę dolnego parkingu dla samochodów oraz rozpoczęto prace niwelacyjne zmierzające do wyrównania i uzyskania pożądanego ukształtowania terenu.

Czytaj dalej

Przetarg na przebudowę drogi gminnej nr 117369R Mrzygłód – Zagródki – Końskie w miejscowościach Mrzygłód i Hłomcza

W dniu 31 lipca 2020 r. ogłoszono przetarg pn.“Przebudowa drogi gminnej Nr 117369R Mrzygłód-Zagródki-Końskie w miejscowościach Mrzygłód oraz Hłomcza”.

Zamówienie realizowane w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać do 17 sierpnia 2020 r. do godz. 10:00

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT!

 

Czytaj dalej

Terminy przyjmowania wniosków na świadczenia rodzinne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Wójt Gminy Sanok

informuje, że od dnia 1 sierpnia 2020r.

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sanoku ul. Kościuszki 23 (I p)

będą przyjmowane wnioski na:

 

 

 • świadczenie „Dobry start” (300+)   pok. 103, 109
 • świadczenia rodzinne                        pok. 103, 109
 • dożywianie dzieci w szkołach           pok. 106, 107, 108

Czytaj dalej

Trwa remont sali WDK w Prusieku

W Wiejskim Domu Kultury w Prusieku trwa remont sali tanecznej. To długo wyczekiwana inicjatywa mieszkańców Prusieka, którą w lipcu br. udało się wdrożyć do realizacji. Pierwszy etap remontu obejmuje wykucie otworu w ścianie wewnętrznej między dużą salą taneczną, a małą salką na scenie. Dzięki temu salka stanie się antresolą, która znacznie poprawi funkcjonalność obiektu. 

Czytaj dalej

Spotkanie Wójt Gminy Sanok z Ministrem Środowiska Michałem Wosiem

W dniu dzisiejszym 30 lipca br. na zaproszenie Posła na Sejm RP Piotra Uruskiego, Gminę Sanok odwiedził Minister Środowiska Michał Woś.

W spotkaniu uczestniczyła Wójt Gminy Sanok Anna Hałas, Poseł na Sejm Piotr Uruski, starosta powiatu sanockiego Stanisław Chęć, radny powiatu sanockiego Damian Biskup, zastępca Wójta Gminy Sanok Paweł Wdowiak oraz kierownik inwestycji w Gminie Sanok Łukasz Mendyka.

Czytaj dalej

Sytuacja epidemiologiczna covid-19 na terenie województwa podkarpackiego

Komunikat z 30 lipca 2020 r.

Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczący sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 na terenie województwa podkarpackiego.

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że od dnia 24 stycznia br. obejmuje na terenie województwa nadzorem epidemiologicznym/ kwarantanną/ izolacją osoby, które były narażone na zakażenie wirusem SARS-CoV2.

Od początku wdrożenia badań w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 przebadano ogółem 54 903 próby pobrane od mieszkańców województwa podkarpackiego w tym:

 • w laboratoriach Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – 37 981
 • dodatkowo inne laboratoria (COVID-19 z listy Ministerstwa Zdrowia) – 16 922

Czytaj dalej

Już jest! Nowa metamorfoza sali WDK w Trepczy

Mieszkańcy Trepczy, jak i okolicznych miejscowości mogą korzystać już z odnowionej sali widowiskowo-tanecznej w Wiejskim Domu Kultury w Trepczy. Dzięki sprawnej organizacji pracy, remont szybko dobiegł końca. Prace odejmowały przede wszystkim uzupełnienie ubytków w ścianach i sufitach, wygładzenie ścian i ich odmalowanie na nowy kolor, a także montaż elementów dekoracyjnych.

Czytaj dalej

Trwają przygotowania do zmiany organizacji ruchu w Trepczy

Już w najbliższych dniach rozpoczną się prace związane z przebudową drogi powiatowej nr 2217R Jurowce – Trepcza na odcinku 3+707- 3+955 km w miejscowości Trepcza.
W związku z planowanym zadaniem, w dniu dzisiejszym rozpoczęły się przygotowania do zmiany organizacji ruchu na tym odcinku.

Na bieżąco będziemy informować Państwa o zmianach
i utrudnieniach w ruchu drogowym.

 

Czytaj dalej

Trendy Radio o inwestycji Gminy Sanok

Kolejna ważna inwestycja na terenie Gminy Sanok, tj.Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Strachocina w Gminie Sanok”. 

Zapraszamy do wysłuchania informacji dźwiękowej- mówią o nas w TRENDY RADIO 🙂

Czytaj dalej

Obchody 60-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Hłomczy i nadanie sztandaru

W niedzielę 26 lipca 2020 r., odbyła się kolejna strażacka uroczystość, tym razem związana z obchodami 60-lecia OSP w Hłomczy. W trakcie uroczystości dokonano także nadania sztandaru jednostce OSP i wprowadzenia do pododdziału bojowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Renault Master, sfinansowanego w całości z budżetu gminy Sanok.

Czytaj dalej


źródło: Biuro Powiatowe w Sanoku, Podkarpacki Oddział Regionalny ARiMR

 

Czytaj dalej

Zakup, dostawa wyposażenia medycznego oraz rehabilitacyjnego Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Raczkowa – OTWARCIE OFERT

W dniu 23 lipca o godz. 10:30 w urzędzie Gminy Sanok miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym pn. Zakup, dostawa wyposażenia medycznego oraz rehabilitacyjnego Domu Pomocy Społecznej miejscowości Raczkowa.

W przedmiotowym postępowaniu wzięło udział trzech oferentów. Obecnie trwają prace komisji przetargowej polegające na badaniu i weryfikacji złożonych ofert. Pod uwagę będą brane te oferty, które spełniają wszystkie wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na sfinansowanie w/w zamówienia Gmina Sanok zamierza przeznaczyć 310 000,00 zł.

 

Czytaj dalej

Pompowanie ma wielką moc! Kolejna jednostka OSP z terenu Gminy Sanok w akcji #GaszynChallenge

#GaszynChallenge trwa nadal, a zbierane pieniądze mają pomóc dzieciom chorym na SMA (rdzeniowy zanik mięśni). Tym razem jednostka OSP z Falejówki chętnie podjęła trud wykonania zadania i tym samym przyłączyła się do tej ogólnopolskiej akcji charytatywnej. Jesteśmy dumni z ofiarnej i godnej naśladowania postawy naszych strażaków, którzy kolejny raz niosą pomoc potrzebującym.

Gratulujemy wykonania zadania! 🙂

Czytaj dalej

Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobra na terenie Gminy Sanok

W dniu 21 lipca o godz. 10:30 w urzędzie Gminy Sanok miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym pn. “Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobra na terenie Gminy Sanok”.

W przedmiotowym postępowaniu wzięło udział 8-miu oferentów. Obecnie trwają prace komisji przetargowej polegające na badaniu i weryfikacji złożonych ofert. Pod uwagę będą brane te oferty, które spełniają wszystkie wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na sfinansowanie w/w zamówienia Gmina Sanok zamierza przeznaczyć 3 500 000,00 zł.

Czytaj dalej

Uroczysty jubileusz 100-lecia założenia OSP w Pisarowcach

W niedzielne popołudnie 19.07.2020r., w sali Domu Kultury w Pisarowcach odbyła się uroczystość związana z jubileuszem 100 rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisarowcach oraz wręczeniem sztandaru dla jednostki. Była to szczególna i niepowtarzalna okazja, by podsumować 100 lat pracy i zaangażowania w troskę o bezpieczeństwo mieszkańców.

Ochotnicza Straż Pożarna w Pisarowcach jest jednostką, która nie tylko z racji swego wieku, ale również z powodu dorobku historycznego, sprawności bojowej, wyszkolonej grupy strażaków-ratowników oraz nieustannej gotowości do niesienia pomocy, jest chlubą naszej gminy.
W swojej bogatej 100-letniej historii jednostka przetrwała ciężki okres wojny. Niektórzy nawet osobiście pamiętają czasy, gdy straż była bardzo ubogo wyposażona, a skompletowanie tegoż wyposażenia było niezwykle trudne. Mimo to, strażacy zawsze nieśli pomoc wykazując przy tym gotowość do największych poświęceń, by ratować życie i mienie mieszkańców.

Czytaj dalej

Niebawem rozpocznie się budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Strachocina

W dniu dzisiejszym, w Urzędzie Gminy Sanok podpisano umowę na wykonanie zadania pn. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Strachocina w Gminie Sanok”, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W imieniu Gminy Sanok umowę podpisała Wójt Gminy Sanok Anna Hałas, natomiast w imieniu wykonawcy – Edward Kwiek Zakład Instalacyjno-Budowlany ul. Rzeszowska 60, 38-120 Czudec.

Czytaj dalej

Trwa remont sali widowiskowo – tanecznej w Wiejskim Domu Kultury w Trepczy

W ramach pozyskiwanych środków finansowych oraz posiadanych środków własnych, Gmina Sanok sukcesywnie remontuje Wiejskie Domy Kultury na swoim terenie. Są to budynki niezwykle ważne dla mieszkańców, gdyż zarówno w nich, jak i wokół nich często koncentruje się życie lokalnej społeczności. To tutaj organizowane są przyjęcia weselne, urodzinowe, komunijne, biesiady, koncerty i inne imprezy okolicznościowe. W lipcu br. rozpoczęły się długo wyczekiwane prace remontowe w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Trepczy.

Czytaj dalej

Absolutorium dla Wójta Gminy Sanok

15 lipca 2020 r., w Multimedialnym Centrum Edukacyjno-Kulturalnym w Stróżach Małych odbyła się XXIV Sesja Rady Gminy Sanok. Jednym z punktów obrad było głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Wójta Gminy Sanok.
Po przedstawieniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2019 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium, radni przystąpili do podjęcia uchwały w tym zakresie.

Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie VI edycji konkursu “Baw się bez alkoholu” w Gminie Sanok

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Sanok Anna Hałas wręczyła nagrody w VI edycji konkursu plastycznego “Baw się bez alkoholu”, który zorganizowano w ramach gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sanok.
Spośród 55 nadesłanych prac, komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców, w następujących kategoriach wiekowych:

Czytaj dalej

Gmina Sanok pozyskała prawie 3 mln zł na remont drogi gminnej Mrzygłód-Zagródki-Końskie

W dniu 10.07.2020r. Gmina Sanok otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 981 539,00 zł, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 117369R Mrzygłód- Zagródki- Końskie w miejscowościach Mrzygłód oraz Hłomcza”.

Przebudowa drogi będzie polegała na rozebraniu starej nawierzchni bitumicznej, wzmocnieniu istniejącego podłoża i ułożeniu nowych warstw podbudowy wraz z wykonaniem nowej nawierzchni bitumicznej. Dodatkowo zostaną odmulone rowy i przepusty.

Czytaj dalej

II tura wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. Frekwencja w Gminie Sanok

 

Frekwencja z Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Sanok wyniosła 64,37%
Liczba kart ważnych 9 075
Liczba uprawnionych 14 099

Czytaj dalej

Potrzebujesz porady prawnej? Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?

Czytaj dalej

Przetarg na zakup i dostawę wyposażenia medycznego i rehabilitacyjnego DPS w Raczkowej

W dniu 8 lipca 2020 r. ogłoszono przetarg pn. “Zakup, dostawa wyposażenia medycznego i rehabilitacyjnego Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Raczkowa”. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu partnerskiego pn. “Kompleksowa rewitalizacja na terenie MOF Sanok-Lesko”, współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Czytaj dalej

Już niedługo budowa kolejnego odcinka chodnika w Trepczy

W dniu dzisiejszym inwestor Gmina Sanok w obecności przedstawicieli Powiatowego Zarządu Dróg przekazała wykonawcy plac budowy pod inwestycję polegającą na przebudowie drogi powiatowej nr 2217R Jurowce – Trepcza na odcinku 3+707- 3+955 km w miejscowości Trepcza.

Czytaj dalej

Urząd Gminy Sanok #GaszynChallenge

Podziękowania
dla
Gabrysi i Piotrka z PPC STUDIO
za pomoc w realizacji nagrania #gaszynchallenge Urzędu Gminy Sanok
oraz
za dobrą, stałą współpracę i gotowość do działania w każdym miejscu i czasie 🙂

 

 

Czytaj dalej

Klub Senior+ w Mrzygłodzie szyje EKOtorby

Ledwo miesiąc temu klub Senior+ w Mrzygłodzie wznowił działalność po zamknięciu z powodu pandemii, a już seniorki zabrały się do intensywnej pracy.
Panie z ogromnym zapałem i energią szyją torby zakupowe (siatki) z materiałów wielokrotnego użytku. Chcą w ten sposób budzić świadomość wśród mieszkańców nt. ogromnej ilości plastiku produkowanego na świecie i jego szkodliwości dla środowiska naturalnego.

Czytaj dalej

Budowa kanalizacji w miejscowości Dobra oficjalnie zatwierdzona przez NFOŚiGW

Oficjalnie możemy już potwierdzić, iż Gmina Sanok otrzymała pisemną zgodę na rozszerzenie zakresu zadania tj. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobra!
Przypominamy, że dzięki oszczędnościom przetargowym jakie udało się wygospodarować podczas procedury zamówienia publicznego w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Hłomcza i Łodzina podjęto decyzję o rozszerzeniu zadania o kolejną najbliższą wieś.

Czytaj dalej

Uwaga! konkurs skierowany do dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS

Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Sanoku ogłasza konkurs dla dzieci rolników, którzy posiadają ubezpieczenie w KRUS. Warunkiem udziału w konkursie jest ukończenie kursu e-learningowego pt.; „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy” i przesłanie do Centrali KRUS certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu.

 

Wśród dzieci rolników, które nadeślą zgłoszenia w wymaganym terminie rozlosowanych
zostanie 100 hulajnóg!

Szczegóły na plakacie 

Czytaj dalej

Gmina Sanok pozyskała dofinansowanie na zadanie dotyczące integracji i aktywizacji mieszkańców miejscowości Wujskie

Gmina Sanok pozyskała dofinansowanie z Budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 na realizację zadania pn. “Pomysł na biznes – integracja i aktywizacja mieszkańców miejscowości Wujskie poprzez organizację warsztatów i modernizację przestrzeni”.

Czytaj dalej

1 lipca 2020 r. rusza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Moja Woda”

Na terenie województwa podkarpackiego program jest realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Program MOJA WODA umożliwia uzyskanie dofinansowania do zakupu, montażu, budowy i uruchomienia instalacji, pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, takich jak:

Czytaj dalej

Upłynął termin składania prac w konkursie plastycznym “Baw się bez alkoholu”. Wyniki wkrótce

W dniu 30 czerwca upłynął termin składania prac plastycznych w konkursie pn. “BAW SIĘ BEZ ALKOHOLU”.
W ramach przypomnienia:
konkurs został ogłoszony przez Wójt Gminy Sanok Annę Hałas oraz Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, adresowany do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Sanok.

INFORMACJA o konkursie.

Czytaj dalej

Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości STRACHOCINA w Gminie Sanok

W dniu 29 czerwca o godz. 10:00 w urzędzie Gminy Sanok miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym pn. “Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Strachocina w Gminie Sanok” dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Czytaj dalej

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza wsparła finansowo OSP w Strachocinie

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Strachocinie pozyskała dofinansowanie z Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Kwota wsparcia w wysokości 50 000,00 zł zostanie przeznaczona na przeprowadzenie kolejnego etapu rozbudowy budynku remizy.

Czytaj dalej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na “Asfaltowanie dróg gminnych na terenie Gminy Sanok”

W dniu 24 czerwca 2020 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym na “asfaltowanie dróg gminnych na terenie Gminy Sanok”.
Na wykonanie w/w zadania Gmina Sanok zamierzała przeznaczyć kwotę 360 000,00 zł. Najkorzystniejsza oferta, spośród 3-ech złożonych w prowadzonym postępowaniu, spełniająca wymagania określone w SIWZ wyniosła 278 223,59 zł. Wykonawcą w/w robót jest TRANSPRZĘT Sp. z o.o. sp.k. Zabłotce 51, 38-500 Sanok.

Czytaj dalej

Podniesiony poziom wód w Gminie Sanok

W związku z silnymi opadami deszczu na terenie naszej Gminy doszło do licznych podtopień domów oraz uszkodzeń infrastruktury drogowej. Woda zniszczyła wiele upraw, ogrodów, a także ciągów komunikacyjnych. Wezbrane rzeki San oraz Tyrawka pokazały swoje drugie oblicze. Najtrudniejsza sytuacja była w Tyrawie Solnej, Mrzygłodzie, Bykowcach i Załużu.

Czytaj dalej

Gmina Sanok pozyskała dofinansowanie na modernizację dróg dojazdowych do terenów rolnych

Gmina Sanok otrzymała dofinansowanie w wysokości 92 000,00 zł na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Mrzygłód i Strachocina. Pozyskane środki pozwolą na poprawę stanu technicznego dwóch dróg w Strachocinie i jednej w Mrzygłodzie. Łącznie zostanie wyremontowane 1,82 km dróg.

Czytaj dalej

III przetarg Gmina Sanok bez smogu- wymiana kotłów c.o. i pieców”.

W dniu 19 czerwca 2020 r. ogłoszono przetarg pn. “Dostawa, montaż i uruchomienie kotłów opalanych ekogroszkiem w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sanok”.
Projekt pn. Gmina bez smogu- wymiana kotłów c.o. i pieców” Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać do 3 lipca do 10:00.

 

Szczegóły zamówienia TUTAJ

ZAPRASZAMY!

 

 

 

Czytaj dalej

Kolejne Jednostki OSP z terenu Gminy Sanok w #GaszynChallenge

 

 

OSP KOSTAROWCE

Czytaj dalej

Dobiegł końca planowany zakres prac budowlanych w budynku Ośrodka Zdrowia i OSP w Pisarowcach

W połowie czerwca zakończono planowany zakres prac budowlanych, związanych z rozbudową i przebudową budynku użyteczności publicznej o funkcji usługowej – Ochotnicza Straż Pożarna i Placówka Ochrony Zdrowia w Pisarowcach.

Czytaj dalej

Gmina Sanok pozyskała dofinansowanie w ramach II etapu “Uniwersytetu Samorządności”

16 podkarpackich gmin otrzyma w lipcu wsparcie finansowe w ramach II etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności”.
Samorząd województwa podkarpackiego na ten cel przeznaczył przeszło 210 tysięcy zł. To wyjątkowa w skali kraju Inicjatywa realizowana w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020. Koncepcja „Uniwersytet Samorządności” została uruchomiona w 2019 roku. W ramach zakończonego I etapu w drodze konkursu wybrano 16 gmin, leżących w odrębnych powiatach.

Czytaj dalej

Program “Kultura Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021”. Pierwszy etap oceny wniosku Gminy Sanok rozpatrzony pozytywnie!

Z przyjemnością informujemy, iż Gmina Sanok otrzymała wiadomość o pozytywnym zakończeniu oceny formalnej wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach naboru wniosków do Działania 1, Poddziałania 1.1, Programu “Kultura Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021”, pn. “Przebudowa i adaptacja budynku Gminnej Izby Pamięci na Centrum Kultury i Tradycji Regionalnej w Strachocinie na terenie Gminy Sanok”. Jest to pierwszy krok na drodze do pełnej akceptacji wniosku i rozpoczęcia realizacji działań. Przedmiotowy wniosek zostanie teraz poddany kolejnemu etapowi tj. ocenie merytorycznej.

Czytaj dalej

Nowoczesne oświetlenie LED w miejscowości Wujskie

W trosce o bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców, Gmina Sanok kontynuuje budowę oświetlenia ulicznego w kolejnych gminnych miejscowościach. Tym razem przy gminnych drogach w Wujskiem stanęło 9 nowoczesnych lamp ledowych. Technologia LED od kilku lat przeżywa dynamiczny rozwój. Zastosowanie takiej formy oświetlenia daje coraz więcej korzyści zarówno w aspekcie ekonomicznym, jak i ekologicznym. W przypadku oświetlenia ulic i dróg generuje duże oszczędności, co z kolei przekłada się na dobroczynny wpływ na środowisko. Dodatkowym plusem są niewielkie gabaryty lamp z diodami LED, a ich żywotność gwarantowana jest nawet na 10 lat.

Czytaj dalej

Strażacy z OSP Bykowce podjęli wyzwanie w #GaszynChallenge

Na pomysł akcji charytatywnej Gaszyn Challenge wpadł strażak OSP Marcin Topór z Gaszyna (stąd nazwa akcji), chcąc pomóc 1,5 rocznemu Wojtusiowi z Galewic cierpiącemu na rdzeniowy zanik mięśni. Jego rodzice zbierali pieniądze na tzw. najdroższy lek świata o wartości 9 mln zł. Dzięki akcji cel został osiągnięty! Teraz inne dzieci z tą samą chorobą czekają na pomoc m.in. 8-miesięczna Hania https://www.siepomaga.pl/gaszynchallengehaniap

Czytaj dalej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wymianę pokrycia dachu budynku SP w miejscowości Niebieszczany

W dniu 15 czerwca 2020 r., wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym na wymianę pokrycia dachu budynku szkoły podstawowej w miejscowości Niebieszczany.
Na wykonanie w/w zadania Gmina Sanok zamierzała przeznaczyć kwotę 135 000,00 zł. Najkorzystniejsza oferta, spośród 10-ciu złożonych w prowadzonym postępowaniu, spełniająca wymagania określone w SIWZ wyniosła prawie 150 000,00 zł.

Tutaj → ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

                      lub BIP Urzędu Gminy Sanok http://gmina.sanok.com.pl/bip

 

 

Czytaj dalej

Zakończono budowę gazociągu Hermanowice-Strachocina

W kwietniu 2020 r. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. zakończył budowę gazociągu Hermanowice-Strachocina i uzyskał pozwolenie na jego użytkowanie. Trasa gazociągu liczy 72 km i przebiega przez 7 gmin województwa podkarpackiego: Przemyśl, Fredropol, Ustrzyki Dolne, Bircza, Tyrawa Wołoska, Dydnia i Sanok. Na terenie Gminy Sanok gazociąg ma długość ok. 17,3 km.

Czytaj dalej

Dobre wieści dla DOBREJ! Możliwa kolejna inwestycja na terenie Gminy Sanok

Dzięki oszczędnościom przetargowym uzyskanym w projekcie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Hłomcza i Łodzina na terenie Gminy Sanok” oraz dzięki przychylności Rady Gminy Sanok, inwestycja związana z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków obejmie również miejscowość Dobra!

 

 

Czytaj dalej

Komunikat dotyczący otwarcia KASY w Urzędzie Gminy Sanok

INFORMACJA

 

Wójt Gminy Sanok informuje, że KASA w Urzędzie Gminy

czynna w ŚRODY i CZWARTKI

w godzinach 8:00 – 14:00.

 

W pozostałe dni tygodnia kasa pozostaje nieczynna.

Czytaj dalej

Przekazanie sprzętu dyrektorom szkół zakupionego w ramach programu “Gaz-System dla Edukacji”

10 czerwca 2020 roku na sali narad Urzędu Gminy Sanok, Wójt Gminy Sanok Anna Hałas przekazała dyrektorom czterech szkół podstawowych z Falejówki, Pakoszówki, Prusieka i Strachociny sprzęt komputerowy. W ramach przypomnienia 12 sztuk komputerów zakupiono dzięki wsparciu finansowemu pozyskanemu w ramach programu “Gaz-System dla Edukacji”.

Czytaj dalej

Ruszył nabór wniosków o granty dla kół gospodyń wiejskich

Od 5 czerwca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich w 2020 r.
Nabór trwa do 30 września 2020 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację ww. programu. Pomoc  przyznawana jest do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku. Za datę złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej uważa się datę wpływu prawidłowo wypełnionego wniosku do ARiMR.

Czytaj dalej

Już jutro przekazanie laptopów pozyskanych w programie “Gaz-System dla edukacji”!

To będzie szczęśliwy dzień! Wójt Gminy Sanok Anna Hałas przekaże dyrektorom szkół sprzęt komputerowy zakupiony w ramach programu “Gaz-System dla edukacji”.
Już niebawem zestawy te, z rąk dyrektorów  trafią do najbardziej potrzebujących uczniów Szkół Podstawowych w Falejówce, Pakoszówce, Prusieku i Strachocinie 🙂

Czytaj dalej

Uczniowie SP w Niebieszczanach wzięli udział w ogólnopolskim projekcie pn. “Zaproś mnie na swoją lekcję”

Początek czerwca 2020 r. klasa 6a ze Szkoły Podstawowej w Niebieszczanach zapamięta na długo. To właśnie wtedy, w ciągu jednego dnia uczniowie mogli znaleźć się w innym miejscu w Polsce, a nawet w Europie!
Wszystko za sprawą ogólnopolskiego projektu “Zaproś mnie na swoją lekcję”, który polega na tym, że jedni nauczyciele zapraszają do swoich szkół innych nauczycieli bądź specjalistów z różnych dziedzin.
Akcję, zapoczątkowaną w maju, wymyśliły dwie edukatorki z Redy i Tuczna, aby urozmaicić nieco lekcje zdalne prowadzone w czasie pandemii. Spotkaniom w wirtualnej rzeczywistości przyświeca idea kontaktu z wyjątkowymi ludźmi, twórczej, ciekawej edukacji, poszerzania zainteresowań i przyjemniejszej realizacji podstawy programowej. Wszyscy uczestnicy angażują się w niego bezpłatnie.

Czytaj dalej

Gmina Sanok ocenia straty spowodowane niedzielną burzą

W niedzielne popołudnie (7 czerwca) przez podkarpacie przeszła ogromna ulewa wraz z porywistym wiatrem i opadami gradu. Nawałnica trwała kilkadziesiąt minut, ale to wystarczyło, by wody opadowe wyrządziły duże spustoszenie na terenie gminnych mejscowości m.in. w Dębnej, Mrzygłodzie, Bykowcach, Raczkowej, Wujskim i Załużu.

Czytaj dalej

Podpisano umowę na budowę kolejnej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sanok

W dniu 8 czerwca 2020 r. Wójt Gminy Sanok – Anna Hałas podpisała umowę na wykonanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Hłomcza i Łodzina na terenie Gminy Sanok”. Wykonawcą inwestycji będzie Zakład Budowlano- Instalacyjny Grzegorz Falger z Albigowej.
Na sfinansowanie w/w prac Gmina Sanok przeznaczyła 6 600 000,00 zł natomiast wyłoniona w nieograniczonym postępowaniu przetargowym oferta opiewa na kwotę 3 138 960,00 zł.
Przedsięwzięcie obejmie budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków. Dzięki realizacji w/w inwestycji znacząco poprawi się jakość życia mieszkańców, a wartością dodaną będzie ochrona środowiska naturalnego...

Czytaj dalej

Przetarg na asfaltowanie gminnych dróg na terenie Gminy Sanok. Otwarcie ofert

W dniu dzisiejszym tj. 4 czerwca 2020 r. o godz. 10:30 w Urzędzie Gminy Sanok miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na asfaltowanie dróg gminnych na terenie Gminy Sanok.

Czytaj dalej

Pomniki przyrody w Gminie Sanok

W maju zakończono prace pielęgnacyjne 7-miu pomników przyrody rosnących na terenie Gminy Sanok. Pomnikami przyrody zostały uznane drzewa wyróżniające się wśród innych drzew tego samego rodzaju lub gatunku miedzy innymi obwodem pnia, wysokością, szerokością korony, wiekiem, a także innymi wyjątkowymi walorami przyrodniczymi, kulturowymi, historycznymi i krajobrazowymi.

Czytaj dalej

Rewitalizacja Parku w Markowcach zakończona!

Miło nam poinformować, że rewitalizacja wraz z zagospodarowaniem zabytkowego parku w Markowcach została zakończona! Park jest już gotowy do przyjęcia okolicznych mieszkańców i turystów chcących odpocząć na łonie natury. Po zrealizowaniu I i II etapu rewitalizacji, o których pisaliśmy TUTAJ, dokończono prace związane z ustawieniem elementów małej architektury.

Czytaj dalej

Klub Senior+ w Mrzygłodzie doczekał się ponownego otwarcia

Od dnia 25 maja, po długiej przerwie spowodowanej epidemią covid-19, Klub Senior+ w Mrzygłodzie znowu działa! Ponowne otwarcie Klubu Senior+ to bardzo dobra wiadomość. To znak na powolny powrót do ulubionych zajęć i do utęsknionej codzienności. Dla zainteresowanych przypominamy, iż Klub Senior+ w Mrzygłodzie działa w poniedziałki i czwartki w godzinach 10:00-14:00.

Czytaj dalej

Uczennice z SP w Pisarowcach na podium

O takich sukcesach należy mówić głośno. Dwie uczennice ze Szkoły Podstawowej w Pisarowcach zajęły I i III miejsce w konkursie pn.”Czytam-Polecam”. Mimo trudnego czasu epidemii i utrudnień związanych ze zdalnym nauczaniem chętnie wzięły udział w tym dodatkowym przedsięwzięciu i osiągnęły niebywały sukces. Poniżej prezentujemy recenzje ulubionych książek dziewczynek, za które zostały nagrodzone.

Czytaj dalej

Od 30 maja wszedł w życie IV ETAP znoszenia obostrzeń związanych z COVID-19

Od 30 maja nie musimy zasłaniać nosa i ust w otwartej przestrzeni – ale tylko pod warunkiem, że możemy zachować 2 metry odstępu od innych. Maseczek nie potrzeba także:
W pracy – jeżeli pracodawca zapewni odpowiednie odległości między stanowiskami i spełni wymogi sanitarne.
W restauracji lub barze – gdy zajmiesz miejsce przy stole.

Czytaj dalej

CZEK o wartości 30 tysięcy złotych już u nas!

W dniu dzisiejszym Gmina Sanok otrzymała czek na kwotę 30 000 złotych z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego służącego nauce zdalnej.
W ramach pozyskanej kwoty Gmina zakupi 12 laptopów z dostępem do Internetu, które już niebawem trafią w ręce uczniów czterech szkół z terenu Gminy Sanok tj. SP w Strachocinie, SP w Falejówce, SP w Pakoszówce oraz SP w Prusieku, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez dyrektorów szkół.

Czytaj dalej

Ważna informacja dotycząca uczestnictwa w programie ZDALNA SZKOŁA+